Chroom-6-onderzoek

Chroom-6 is decennialang gebruikt in de verf- en staalindustrie. De verbinding wordt aan lak of (grond)verf toegevoegd om het te versterken en roesten te voorkomen. Bij bewerking van chroom-6-houdende coatings kan deze stof vrijkomen. Chroom-6 in stof-, rook- of dampvorm kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Niet voor niets is de grenswaarde voor chroom-6 in lucht recent verlaagd en is chroom-6 toegevoegd aan de lijst van kankerverwekkende stoffen van het Ministerie van SZW. SGS toont met een uniek, betrouwbaar onderzoek binnen 5 minuten bij u op locatie de aanwezigheid van chroom-6 aan.

Veelvuldig gebruikt, moeilijk aan te tonen

Veel kozijnen, hekwerken, bruggen, installaties en vaar- of voertuigen zijn met chroom-6-houdende coatings bewerkt. Zonder extra veiligheidsmaatregelen is onderhoud, reiniging of sloop van deze constructies levensbedreigend. Vaak is de toepassing van chroom-6 echter moeilijk te achterhalen. De gebruikte coating is meestal niet geregistreerd en laboratoriumtesten om chroom-6 aan te tonen zijn niet altijd betrouwbaar gebleken.

Chroom-6-onderzoek op locatie

SGS heeft een unieke veldmethode ontwikkeld om snel en efficiënt op locatie chroom-6 betrouwbaar aan te tonen, zonder dat het nodig is om verfmonsters te nemen. Aan de hand van een scanmethode worden de aanwezige elementen in de oude verflagen vastgesteld: chroomverbindingen maar ook andere zware metalen zoals lood of zink. Als tijdens de meting chroomverbindingen worden gevonden, dan volgt direct een sneltest die binnen enkele minuten sporen van chroom-6 aantoont of uitsluit. Indien nodig of gewenst, nemen we verfmonsters om verder te onderzoeken in ons laboratorium. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld ook de hoeveelheid chroom-6 in de verflagen meten, om u nog gerichter te adviseren.

Rapportage en advies

In de rapportage wordt duidelijk vastgelegd welke locaties zijn onderzocht en met welke resultaten. Zo ontstaat een goed beeld van de situatie en de samenstelling van de (verschillende lagen) coating. Op basis hiervan helpen onze adviseurs u om het chroom-6 vraagstuk effectief aan te pakken. Als u dat wenst, begeleiden ze u in het verdere traject.

Monitoring en eindcontrole

Tijdens werkzaamheden kunnen we met luchtmetingen de concentratie chroom-6 in de lucht monitoren, zodat de situatie beheersbaar blijft. Met een eindcontrole na bewerking stellen we vast of de locatie weer veilig te betreden is.

Training Chroom-6 (H)erkennen

Als koploper in de onderzoeksmethoden naar chroom-6, met een zeer gedegen expertise op het gebied van opleidingen, heeft SGS Search de eerste training over de risicovolle stof geïntroduceerd. Tijdens de training ‘Chroom-6 (H)erkennen’ nemen we de cursisten mee in alle facetten van de risicovolle stof, bewustwording van de gezondheidsrisico’s en het wettelijk kader.

Waarom kiezen voor SGS?

Kiest u voor SGS, dan ontzorgen wij u in het gehele traject. Het onderzoek geeft u direct betrouwbaar inzicht in de aanwezigheid van chroom-6 en andere zware metalen. We hebben ervaring in vrijwel alle industrieën en bedrijfstakken en kunnen in het geval van een calamiteit binnen 4 uur bij u op locatie aanwezig zijn om dit onderzoek uit te voeren, volgens alle geldende normen. 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties