Chroom-6 onderzoek

Chroom-6 is decennialang gebruikt in de verf- en staalindustrie. De verbinding wordt aan lak of (grond)verf toegevoegd om het te versterken en roesten te voorkomen. Bij bewerking van chroom-6 houdende coatings kan deze stof vrijkomen. Chroom-6 in stof-, rook- of dampvorm kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Niet voor niets is de grenswaarde voor chroom-6 in lucht recent verlaagd en is chroom-6 toegevoegd aan de lijst van kankerverwekkende stoffen van het Ministerie van SZW. SGS toont met een uniek, betrouwbaar onderzoek binnen 5 minuten bij u op locatie de aanwezigheid van chroom-6 aan.

Veelvuldig gebruikt, moeilijk aan te tonen

Veel kozijnen, hekwerken, bruggen, installaties en vaar- of voertuigen zijn met chroom-6 houdende coatings bewerkt. Zonder extra veiligheidsmaatregelen is onderhoud, reiniging of sloop van deze constructies levensbedreigend. Vaak is de toepassing van chroom-6 echter moeilijk te achterhalen. De gebruikte coating is meestal niet geregistreerd en laboratoriumtesten om chroom-6 aan te tonen zijn niet altijd betrouwbaar gebleken.

Chroom-6 onderzoek op locatie

SGS heeft een unieke veldmethode ontwikkeld om snel en efficiënt op locatie chroom-6 betrouwbaar aan te tonen, zonder dat het nodig is om verfmonsters te nemen. Aan de hand van een scanmethode worden de aanwezige elementen in de oude verflagen vastgesteld: chroomverbindingen maar ook andere zware metalen zoals lood of zink. Als tijdens de meting chroomverbindingen worden gevonden, dan volgt direct een sneltest die binnen enkele minuten sporen van chroom-6 aantoont of uitsluit. Indien nodig of gewenst, nemen we verfmonsters om verder te onderzoeken in ons laboratorium. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld ook de hoeveelheid chroom-6 in de verflagen meten, om u nog gerichter te adviseren.

Rapportage en advies

In de rapportage wordt duidelijk vastgelegd welke locaties zijn onderzocht en met welke resultaten. Zo ontstaat een goed beeld van de situatie en de samenstelling van de (verschillende lagen) coating. Op basis hiervan helpen onze adviseurs u om het chroom-6 vraagstuk effectief aan te pakken. Als u dat wenst, begeleiden ze u in het verdere traject.

Chroom6

Monitoring en eindcontrole

Tijdens werkzaamheden kunnen we met luchtmetingen de concentratie chroom-6 in de lucht monitoren, zodat de situatie beheersbaar blijft. Met een eindcontrole na bewerking stellen we vast of de locatie weer veilig te betreden is.

Chroom-6 (H)erkennen

Als koploper in de onderzoeksmethoden naar chroom-6, met een zeer gedegen expertise op het gebied van opleidingen, heeft SGS Search de eerste training over de risicovolle stof geïntroduceerd. Tijdens de training ‘Chroom-6 (H)erkennen’ nemen we de cursisten mee in alle facetten van de risicovolle stof, bewustwording van de gezondheidsrisico’s en het wettelijk kader.

Waarom kiezen voor SGS?

Kiest u voor SGS, dan ontzorgen wij u in het gehele traject. Het onderzoek geeft u direct betrouwbaar inzicht in de aanwezigheid van chroom-6 en andere zware metalen. We hebben ervaring in vrijwel alle industrieën en bedrijfstakken en kunnen in het geval van een calamiteit binnen 4 uur bij u op locatie aanwezig zijn om dit onderzoek uit te voeren, volgens alle geldende normen. 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Inhuur Geoprobe mechanische grondboormachine

Wilt u verzekerd zijn van ongeroerde monstername, maar beschikt u zelf niet over de vereiste boormachine?…

Lees meer

Afvalwaterbemonstering

Afvalwater dat wordt geloosd, moet voldoen aan verschillende milieu-eisen. Door periodiek metingen te doen,…

Lees meer

Eerste risicobeoordeling veiligheid

Voldoet mijn industrieel of vastgoedobject aan alle door de overheid gestelde veiligheids- en gezondheidseisen?…

Lees meer

EHS Compliance & Audit

Voldoet u aan de milieu(vergunnings)eisen die zijn vastgesteld voor uw bedrijf? Of wilt u graag inzicht in…

Lees meer

Inventarisatie gevaarlijke stoffen en materialen

Vastgoedeigenaren of –beleggers kunnen om diverse redenen een inventarisatie van gevaarlijke stoffen en materialen…

Lees meer

Bodem- en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met inzicht in de feiten. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning,…

Lees meer

Project- en milieukundige begeleiding

Sloopwerkzaamheden, saneringen en renovaties zijn gebonden aan milieuregels. Van saneringen en grondverzet,…

Lees meer

Akoestisch onderzoek

Om gezondheid op het werk en woongenot te waarborgen, zijn er geluidsnormen vastgesteld. Akoestisch onderzoek…

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing en omgevingsonderzoek

Om een bestemmingsplanwijziging in te kunnen dienen, is een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. Dit document…

Lees meer

Partijkeuring grond en niet-vormgegeven bouwstoffen

Wilt u grond- of bouwstoffen toepassen of hergebruiken? Dan is het belangrijk om vooraf te onderzoeken wat…

Lees meer

Legionella-onderzoek

De legionellabacterie kan de veteranenziekte of een longontsteking veroorzaken. Vooral ouderen of mensen met…

Lees meer

Specialistisch (ARBO-gerelateerd) lucht-, water- en stofonderzoek

Tijdens bepaalde werkzaamheden kunnen schadelijke stoffen de (werk)omgeving verontreinigen. Deze stoffen kunnen…

Lees meer

Chroom-6 onderzoek

Chroom-6 is decennialang gebruikt in de verf- en staalindustrie. De verbinding wordt aan lak of (grond)verf…

Lees meer

Gerelateerde referenties