Analyse Japanse Duizendknoop

De Japanse Duizendknoop is per 1 januari 2022 als invasieve exoot opgenomen in de Wet natuurbescherming (Wnb). Het is verboden deze razendsnel groeiende woekerplant te verhandelen, te vervoeren of in bezit te hebben. Met een analyse Japanse Duizendknoop weet u snel of er sporen van deze verwoestende plant in uw grond zitten.

De analyse op de Japanse Duizendknoop werkt op basis van DNA. Het is een zogenoemde PCR-test en gebruikt dezelfde techniek als de bekende COVID-test. Hij geeft dus ook een negatief of positief resultaat of het monster DNA van de Japanse Duizendknoop bevat. De door SGS ontwikkelde DNA ‘primers’ zijn uniek want deze amplificeren het DNA van de verschillende varianten Japanse Duizendknoop die in de Wet natuurbescherming staan beschreven.

Meer weten over de Japanse Duizendknoop? Bekijk onze FAQ Japanse duizendknoop 

Bodemsamples

Met onze analyse op Japanse Duizendknoop weet u waar u aan toe bent bij bijvoorbeeld aan- en verkoop van vastgoed, bouw- en renovatiewerken en bij grondverzet. Omdat de plant in de winter niet bovengronds groeit, is de plant in de winter niet duidelijk zichtbaar. Door grondmonsters, bijvoorbeeld voortkomend uit verkennend bodemonderzoek (milieuhygiënisch, asbest in grond) of partijkeuringen (AP04), aanvullend te onderzoeken op het DNA van de Japanse Duizendknoop, kan de plant alsnog worden gedetecteerd. Maar ook stukjes plantmateriaal kunnen op deze wijze worden onderzocht.

Wetgeving

De wetgeving is er op gericht dat de invasieve exoot zich niet meer verspreidt, aangezien hij grote schade aanricht aan bijvoorbeeld wegen, rioolbuizen en gebouwen. Bovendien verdringt de Japanse Duizendknoop de inheemse begroeiing, wat schadelijk kan zijn voor bijvoorbeeld dijken en andere waterwerken.

Weghalen is erg lastig en betekent een enorme kostenpost. Ter illustratie: in Londen kostte het uitroeien van Japanse Duizendknoop bij bouwwerkzaamheden voor de Olympische Spelen bijna 84 miljoen euro.

Unieke test

SGS ontwikkelde een test op Japanse Duizendknoop in zijn laboratorium in Portugal na langdurige research op het DNA van planten. Het DNA van de Japanse Duizendknoop werd gelinkt aan vrijwel alle plantensoorten ter wereld. Daardoor kan de analyse de verwoestende plant er feilloos uithalen.

De voordelen van de analyse Japanse Duizendknoop op een rij:

  • Werkt op plant- of wortelsamples of bodemmonsters
  • Detecteert de drie soorten Japanse Duizendknoop zeer specifiek
  • Eenvoudige monstername door de combinatie met verkennend bodem- of asbest in grond onderzoek of partijkeuring (AP04).
  • Ideaal als visuele identificatie niet mogelijk is (in de winter of bij grondverzet)

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan