Analyse Japanse Duizendknoop

De Japanse Duizendknoop is als invasieve exoot opgenomen in de Wet natuurbescherming (Wnb). Dat betekent dat het verboden is deze razendsnel groeiende woekerplant te verhandelen, te vervoeren of in bezit te hebben. Met een analyse Japanse Duizendknoop weet u snel of er sporen van deze verwoestende plant in uw grond zitten.

Drie varianten

In de volksmond noemen we deze invasieve exoot meestal Japanse Duizendknoop, maar dit is slechts een van de drie varianten die in de wet zijn opgenomen. Het gaat ook over de Sachalinse en de Bastaard Duizendknoop. Voor het gemak hebben we het hier verder over de Japanse Duizendknoop.

Op basis van E-DNA

De analyse op de Japanse Duizendknoop werkt op basis van E-DNA (Environmental DNA). Het is een zogenoemde PCR-test en gebruikt dezelfde techniek als de bekende COVID-test. Hij geeft dus ook een negatief of positief resultaat of het monster DNA van de Japanse Duizendknoop bevat. De door SGS ontwikkelde E-DNA ‘primers’ zijn uniek want deze amplificeren het DNA van de drie verschillende varianten Japanse Duizendknoop die in de Wet natuurbescherming staan beschreven.

Meer weten over de Japanse Duizendknoop? Bekijk onze FAQ.

Bodemsamples

Met onze analyse op Japanse Duizendknoop weet u waar u aan toe bent bij bijvoorbeeld aan- en verkoop van vastgoed, bouw- en renovatiewerken en bij grondverzet. Omdat de plant in de winter niet bovengronds groeit, is de plant in de winter niet duidelijk zichtbaar. Door grondmonsters, bijvoorbeeld voortkomend uit verkennend bodemonderzoek (milieuhygiënisch, asbest in grond) of partijkeuringen (AP04), aanvullend te onderzoeken op het DNA van de Japanse Duizendknoop, kan de plant alsnog worden gedetecteerd. Maar ook stukjes plantmateriaal kunnen op deze wijze worden onderzocht.

Wetgeving

De wetgeving is er op gericht dat de invasieve exoot zich niet meer verspreidt, aangezien hij grote schade aanricht aan bijvoorbeeld wegen, rioolbuizen en gebouwen. Bovendien verdringt de Japanse Duizendknoop de inheemse begroeiing, wat schadelijk kan zijn voor bijvoorbeeld dijken en andere waterwerken.

Weghalen is erg lastig en betekent een enorme kostenpost. Ter illustratie: in Londen kostte het uitroeien van Japanse Duizendknoop bij bouwwerkzaamheden voor de Olympische Spelen bijna 84 miljoen euro.

Unieke test

SGS ontwikkelde een test op Japanse Duizendknoop in zijn laboratorium in Portugal na langdurige research op het DNA van planten. Het DNA van de Japanse Duizendknoop werd gelinkt aan vrijwel alle plantensoorten ter wereld. Daardoor kan de analyse de verwoestende plant er feilloos uithalen.

Voordelen analyse Japanse Duizendknoop:

  • Werkt op plant- of wortelsamples of bodemmonsters
  • Detecteert de drie soorten Japanse Duizendknoop zeer specifiek
  • Eenvoudige monstername door de combinatie met verkennend bodem- of asbest in grond onderzoek of partijkeuring (AP04).
  • Ideaal als visuele identificatie niet mogelijk is (in de winter of bij grondverzet)

FAQ 

 

Hoe herken je de Japanse duizendknoop?

 

De Japanse duizendknoop is in de zomer goed te herkennen aan de vorm van de bladeren, de kleur en de steel. De frisgroene bladeren zijn hartvormig en zitten om en om aan de steel. De steel van de Japanse duizendknoop is een holle stengel met rode vlekken. Van augustus tot oktober draagt hij witte bloemen. De woekerplant kan 2,5 meter hoog worden.

 

Is de Japanse duizendknoop giftig? 

 

De Japanse duizendknoop is niet giftig voor mens en dier. De jonge stengels zijn zelfs eetbaar als ze in het donker opgekweekt worden. Voor veel inheemse insecten, schimmels en vogels staat de plant echter niet op het menu. Dit is ook het voornaamste probleem want er zijn in Europa amper natuurlijke vijanden die de groei en verspreiding remmen.

 

Wat is een Japanse duizendknoop? 

 

De Japanse duizendknoop is een invasieve exoot. Dat betekent dat hij oorspronkelijk niet in ons land voorkomt. De plant groeit razendsnel en woekert agressief, zowel boven- als ondergronds. De wortels van de Japanse duizendknoop veroorzaken schade aan infrastructuur. Bovendien verdrukt de Japanse duizendknoop andere planten en is hij erg moeilijk te verwijderen. Sinds 1 Januari 2022 staat hij als invasieve exoot  te boek in de Wet natuurbescherming en is in bezit hebben, verhandelen en verplaatsen van de Japanse duizendknoop verboden. 

 

Hoe komt de Japanse duizendknoop in ons land terecht? 

 

De Japanse Duizendknoop, latijnse naam Fallopia japonica, is waarschijnlijk tussen 1829 en 1841 vanuit Azie in Europa geïntroduceerd door de botanicus Philipp Franz von Siebold. Waarschijnlijk is de plant vanuit zijn kas in Leiden verder verspreid.

 

Hoe verspreidt de Japanse duizendknoop zich? 

 

De Japanse Duizendknoop verspreidt zich vooralsnog voornamelijk door grondverzet of via storten van tuinafval. Hij veroorzaakt schade aan infrastructuur, verdrukt andere planten en is heel moeilijk te verwijderen. Daarom is hij sinds 1 Januari 2022 op de lijst van invasieve exoten opgenomen en is verhandelen (en verplaatsen) van grond met Japanse Duizendknoopresten verboden.

 

Wat zijn de kenmerken van de Japanse duizendknoop? 

 

Het voornaamste kenmerk van de Japanse duizendknoop is de krachtige groei waardoor hij moeilijk te verwijderen is. Zelfs uit kleine stukjes wortel schieten binnen de kortste keren sterke scheuten. Hij is dus moeilijk te verwijderen. De Japanse Duizendknoop woekert flink en verstoot andere grondbedekkers waardoor monoculturen ontstaan. Inheemse planten worden verstoten.  Dit kan leiden tot erosie op dijken en langs wegen. Daarnaast veroorzaakt de Japanse duizendknoop soms schade aan verhardingen (wegen, stoepen, etc.) en funderingen.

 

Wat is de bloeitijd van de Japanse duizendknoop?  

 

De Japanse duizendknoop bloeit van augustus tot oktober met witte bloemetjes. Gelukkig leeft er in Europa vooral de variant met vrouwelijke bloemen waardoor er geen bestuiving plaats vind en er geen levensvatbare zaden ontstaan.

 

Hoe snel groeit de Japanse duizendknoop? 

 

De Japanse duizendknoop soorten die op de lijst van Wnb staan groeien razendsnel. Soms groeit de Japanse duizendknoop tot wel twintig centimeter per dag. Er zijn ook minder snel groeiende variëteiten die als sierplant of bodembedekker worden aangeplant in de tuin.

 

Hoe verwijder je de Japanse duizendknoop? 

 

Er zijn verschillende methodes bekend om de Japanse duizendknoop te verwijderen, zoals (heel vaak) maaien, diep uitgraven of bedekken. Ook wordt er veel onderzoek gedaan met speciale chemische, thermische, elektrische of mechanische behandelingen om de plant te verwijderen. In veel gevallen is een combinatie van methodes nodig en duurt het meerdere jaren voor de Japanse duizendknoop helemaal uitgeroeid is. Dit is dus een erg dure en ingrijpende behandeling.

 

Hoe bestrijd je de Japanse duizendknoop? 

 

De Japanse duizendknoop is erg lastig onder de duim te krijgen. Bestrijding van de Japanse duizendknoop is het meest effectief door het inperken van verspreiding van verontreinigde grond of tuinafval. Er worden experimenten gedaan met schimmels of de invoer van bepaalde insecten, zoals de Japanse bladluis, om de Japanse duizendknoop op een ecologische manier te bestrijden. 

 

Meer weten? 

SGS ontwikkelde een PCR-test op Japanse Duizendknoop. Meer weten over deze analyse Japanse duizendknoop? Kijk hier

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan