Zware metalen

Onderzoek naar de aanwezigheid van zware metalen in verf- en/of conserveringslagen is niet altijd eenvoudig. Dat geldt ook voor de keuzes die gemaakt moeten worden over het bewerken en/of verwijderen van deze lagen tijdens werkzaamheden. Wij doen gericht onderzoek naar de werkelijke situatie en brengen in kaart wat de risico’s zijn. Met de resultaten van het onderzoek kunt u maatregelen treffen om de gezondheid van mens en milieu te waarborgen.

 Advies- en projectbegeleiding chroom-6

Zware metalen, zoals lood, zink, cadmium en chroom(-6) werden en worden vaak gebruikt als kleur- of hulpstoffen in bijvoorbeeld verf- en conserveringslagen. Zolang deze lagen onbeschadigd zijn, vormen ze over het algemeen geen gevaar voor mens en milieu. In de meeste gevallen ontstaat er pas gevaar bij bewerking. Door bijvoorbeeld schuren en/of boren kunnen vrijgekomen metaaldeeltjes in het lichaam terechtkomen door inademen, innemen (opeten) of opname via de huid. Op het moment dat de metaaldeeltjes neerslaan in de omgeving, kan dat zorgen voor milieuvervuiling.

Verschillende risicofactoren

Hoe hoog de daadwerkelijke risico’s zijn, hangt af van veel factoren. Bij ons onderzoek en advies houden we onder meer rekening met de volgende factoren:
• Wat is het gehalte aan zware metalen in het te bewerken materiaal?
• Welke bewerking gaat u uitvoeren en gebeurt die handmatig of machinaal?
• Wordt het te bewerken materiaal helemaal weggehaald of slechts licht bewerkt (bijv. licht opschuren van een toplaag)?
• In welke laag zitten de zware metalen? Komt de bewerker ermee in aanraking?
• Hoeveel stof komt bij bewerken vrij en zijn er beheersmaatregelen aanwezig?
• Hoeveel tijd nemen de werkzaamheden in beslag?
• Wat komt er in het milieu terecht?

Meer weten?

Wilt u meer weten over ons onderzoek en advies wat betreft zware metalen? Neem voor meer informatie contact op via onderstaand formulier.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan