Risicobeoordeling asbest

Uit de asbestinventarisatie blijkt dat er asbest in uw gebouw zit: wat nu? Als er niet gesloopt gaat worden, is het in sommige gevallen niet verplicht om het asbest te verwijderen. Een risicoanalyse kan uitwijzen of het asbest verwijderd moet worden, of veilig kan blijven zitten.

Risico’s in kaart

Om actuele én potentiële blootstellingsrisico’s in kaart te brengen, neemt de gecertificeerde asbestinspecteur van SGS Search lucht- en stofmonsters. Deze worden in het laboratorium van SGS Search geanalyseerd. Onze adviseurs vertalen de onderzoeksresultaten naar een heldere rapportage met praktische adviezen en aanbevelingen. Hier staan ook de aanbevolen maatregelen in voor als er een verhoogd blootstellingsrisico is geconstateerd.

Wij kunnen ook een beheersplan opstellen met daarin eventuele gebruiksbeperkende maatregelen. Hierin staat beschreven welke maatregelen de opdrachtgever moet nemen om de ruimte veilig te kunnen blijven gebruiken, en welke beperkingen eventueel van toepassing zijn. Uiteraard hanteren de experts van SGS Search voor alle risicoanalyses de landelijk erkende NEN 2991.

Snelle respons

SGS Search werkt met oog voor de mens en het milieu. Maar ook financiële- en aansprakelijkheidsrisico’s moeten beheersbaar blijven. Daarom zijn wij snel ter plaatse, overal in Nederland, 24 uur per dag. Opdrachtgevers kunnen rekenen op onafhankelijke risicobeoordelingen en deskundige adviezen op het gebied van asbest. Slechts in uitzonderingsgevallen blijkt directe actie noodzakelijk. Ook in die situaties kunt u op ons bouwen, bijvoorbeeld voor het communicatietraject naar alle betrokkenen rondom een risicobeoordeling. 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties