Onderzoek en advies keramische vezels

Keramische vezels komen in veel industriële toepassingen voor. Als bij werkzaamheden vezels vrijkomen, kan dat schadelijk zijn voor de gezondheid. Onderzoek van SGS Search ligt aan de basis van een gedegen beheersplan. Wij helpen u ervoor te zorgen dat alles veilig verloopt op de werkvloer.

Veilig omgaan met keramische vezels

Keramische vezels zijn net als glas- en steenwol zogenaamde Man Made Mineral Fibers (MMMF). Ze zitten vooral in installaties die hittebestendig isolatiemateriaal en versterkingsmaterialen bevatten. Bij wrijving, vervanging en onderhoudswerken kunnen vezeltjes vrijkomen. Bij langdurige blootstelling is het inademen van deze deeltjes schadelijk voor de gezondheid.

Richtlijnen keramische vezels

In de Nederlandse Arbowetgeving zijn er geen duidelijke richtlijnen opgenomen voor keramische vezels. Wel bestaat er een grenswaarde voor maximale blootstelling. Deze is 0,5 V/cm³. Dat is een hogere grenswaarde dan die van de Europese richtlijn van 0,3 V/cm³.

Quick Scan keramische vezels

Ons onderzoek begint met een Quickscan keramische vezels. Hiermee maken we een inschatting van de risico’s. Vervolgens meten we met blootstellingsonderzoek op verschillende momenten de concentraties keramische vezels en onderzoeken we de stofmonsters. Met deze uitkomsten bepalen we samen met u een gedegen beheersplan. Vaak is het mogelijk om met betrekkelijk eenvoudige ingrepen de uitstoot van keramische vezels te verlagen, zodat u en uw team veilig kunnen doorwerken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over ons onderzoek en advies keramische vezels? Neem voor meer informatie contact op via onderstaand formulier.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties