Inkaderen gevolgen na brand

Bij een calamiteit kan een bepaald gebied verontreinigd raken. Bijvoorbeeld bij een brand waarbij asbest of een andere gevaarlijke stof vrijkomt of bij een incident met zonnepanelen. Het is dan belangrijk dat het vervuilde gebied zo snel mogelijk in kaart wordt gebracht, zodat het direct kan worden afgezet en schoon gemaakt. We bepalen de reikwijdte van de vervuiling met een visuele inspectie en/of door het nemen van lucht-, stof-, en bodemmonsters.

 

Bepalen verontreinigingsomvang

Calamiteiten met asbest

Onze gecertificeerde inspecteurs en milieukundige adviseurs staat 24 uur per dag paraat om de omvang van het verontreinigd gebied te bepalen. Dat doen ze volgens de Handreiking aanpak asbestincidenten. In hun mobiele laboratorium analyseren ze snel en efficiënt monsters. Als de regelgeving daarom vraagt, wordt asbestverdacht materiaal na optische microscopie onderzocht met geavanceerde Scanning Elektronen Microscopie (SEM). U krijgt daarna direct advies om de risico’s voor mens en milieu zoveel mogelijk te beperken.

Incidenten met zonnepanelen

Bij incidenten met zonnepanelen, bijvoorbeeld een brand, kunnen rook en wind de piepkleine glasdeeltjes en andere materialen soms wel 10 kilometer ver meevoeren. Een zonnepanelenincident heeft dus niet alleen gevolgen voor de directe omgeving, maar ook voor een veel groter gebied. Grazende dieren kunnen de deeltjes opeten, spelende kinderen kunnen ze vinden en de bodem kan ermee vervuild worden.

Onderzoeksprotocol Zonnepaneel incidenten

Het onderzoeksprotocol Zonnepaneel incidenten zorgt ervoor dat alle betrokken partijen weten wie wat moet doen na een incident met zonnepanelen. SGS Search was betrokken bij de totstandkoming ervan. Onze experts hebben veel ervaring op het gebied van milieukundig onderzoek, asbestinventarisatie en -sanering, brandonderzoek en schade-expertise en werken nauw samen met alle betrokken partijen, zoals brandweer en verzekeraars. Zo kunnen ze vliegensvlug reageren na een incident met zonnepanelen: van het inkaderen tot het vrijgeven van het verontreinigd gebied.
Deskundig Inventariseerder Zonnepaneel Incidenten
U kunt bij ons ook terecht voor trainingen tot Deskundig Inventariseerder Zonnepaneelincidenten (DIZI). Zo kunnen uw medewerkers leren om volgens het protocol zonnepanelendeeltej te inventariseren en rapporteren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het in kaart brengen van verontreinigd gebied? Neem voor meer informatie contact op via onderstaand formulier.

 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan