Asbest in uw woning

Is uw woning vóór 1994 gebouwd? Dan kan bij de bouw asbest gebruikt zijn. Als er asbestvezels vrijkomen en ingeademd worden, kan dit erg gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Asbest was vanaf de jaren vijftig een veelgebruikt bouwmateriaal dat tot in de jaren tachtig nog is toegepast. Sinds halverwege 1993 is het verboden.

Asbest in uw woning

Wilt u slopen of verbouwen dan is het dus noodzakelijk en in veel gevallen ook verplicht om duidelijkheid te hebben over of er asbest in uw huis is toegepast, welke toepassingen dit zijn en wat de staat van deze asbesttoepassingen is. Hoe u met het asbest moet omgaan, is onderworpen aan strenge regelgeving.

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijk mineraal met een vezelachtige structuur. Er bestaan verschillende soorten asbest: chrysotiel of: wit asbest, crocidoliet of; blauw asbest en amosiet of: bruin asbest. Alle drie deze soorten zijn in Nederland gebruikt. Het werd zoveel in de bouw gebruikt omdat het sterk, slijtvast en bestand is tegen hoge temperaturen (brandwerend). Bovendien was het een relatief goedkoop bouwmateriaal.

Hechtgebonden asbest

Het gevaar van asbesttoepassingen is dat er asbestvezeltjes vrijkomen die grote schade in de longen kunnen aanrichten. Dit gebeurt als het asbest materiaal kapot gaat door slijtage, bewerking of sloop. Hechtgebonden asbest is wat dat betreft veiliger omdat de vezels stevig verankerd zijn. Is het materiaal in goede staat en wordt het niet bewerkt, dan kunnen ze niet zomaar vrijkomen. Voorbeelden hiervan zijn golfplaten en vlakke platen.

Losgebonden asbest

Losgebonden asbest is een ander verhaal. Omdat de vezels niet gebonden zijn aan een ander materiaal, kunnen ze gemakkelijk vrijkomen en dus een ernstig risico vormen voor de gezondheid. Denk hierbij aan spuitasbest (gebruikt als isolatiemateriaal), brandwerend board met een vezelachtige structuur en asbestcement dat afbrokkelt.

Waar komt asbest in voor?

Asbest werd vaak toegevoegd aan cement, karton, lijm of gips. We vermoeden dat er maar liefst circa 3500 asbesttoepassingen bestaan. U kunt o.a. asbest aantreffen in:
• Dakbeschot
• (Brandwerend) plaatmateriaal
• Golfplaten
• Waterleidingbuizen
• Isolatiemateriaal
• Tegellijm
• Hittebestendig textiel
• Onderlagen van vloerbedekking
• Pakkingen van leidingen

Meer informatie

Twijfelt u of er asbest in uw huis aanwezig is? Bij het informatiepunt leefomgeving leest u alles over asbest en de regelgeving rondom asbest. Of bekijk het filmpje!

 

Aanvraagformulier asbestinventarisatie
Inventarisatie aanvragen

Gerelateerde referenties