Advies bij herbestemmen en renovatie

Herbestemmen biedt gouden kansen voor onze bestaande gebouwde omgeving. In Nederland staan miljoenen vierkante meters aan kantoorruimte leeg. Een duidelijk signaal dat we onze leefomgeving anders moeten inrichten. Slim transformeren en herbestemmen heeft een positief effect op de waarde van leegstaand vastgoed. Maar (duurzaam) herbestemmen of renoveren waardeert ook de openbare ruimte op. Nu is het juiste moment om leegstaande gebouwen nieuw leven in te blazen.

Wanneer herbestemmen duurzaam is

Een duurzame aanpak van herbestemmen levert meervoudige winst op. Het is goed voor het milieu en onze leef- en werkomgeving en het biedt economische voordelen. Deze resultaten bereiken we door grondstoffen te hergebruiken, gebouw en omgeving multifunctioneel in te richten en nieuwe energieconcepten toe te passen. De verschillende belanghebbenden in een gebied betrekken we intensief bij het proces. Dát is duurzaam herbestemmen.

Advies bij herbestemmen en renovatie

De werkwijze van A tot Z

Tijdens het hele herbestemmingstraject denken we met u mee. We ondersteunen en adviseren u met de communicatie, het beleid, het initiëren en uitwerken van samenwerkingsvormen met andere partijen en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Een goede inventarisatie van de huidige status is ons vertrekpunt. U kunt ons inschakelen voor ondersteuning in zowel de projectmatige als beleidsmatige kant. Laat u een renovatie advies uitbrengen in het kader van een technische due diligence (TDD)? Dan brengen we uiteraard ook advies uit over de constructieve mogelijkheden.

Transitiemanagement en -beheer

Staat u voor de opgave om een verbetering door te voeren in uw gebouw? SGS Search ondersteunt u graag bij de technische uitvoer van verandertrajecten. Van advies tot volledig projectmanagement. Vaak vormen één of meer van onze diensten de basis. Ook een advies bij herbestemmen en renovatie kan onderdeel zijn van transitiemanagement en -beheer.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

WELL-certificering

WELL is het eerste en enige certificeringsysteem specifiek gericht op de gezondheid en het welzijn van gebouwgebruikers.…

Lees meer

Duurzaamheidsadvies bij nieuwbouw

Steeds meer opdrachtgevers geven de voorkeur aan een energieneutraal, energieopwekkend of duurzaam gebouw,…

Lees meer

BREEAM - duurzaamheidsbeoordeling vastgoed

Wilt u uw vastgoedobject laten beoordelen op duurzaamheid? Met als eindresultaat een internationaal erkend…

Lees meer

Organisatieadvies bij duurzaam ondernemen

Er zijn vele manieren om duurzaamheid te implementeren en integreren in uw organisatieprocessen. Uitgangspunt…

Lees meer

MVO Prestatieladder

Uw organisatie heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel of wil hier een start mee…

Lees meer

CO2-Prestatieladder

Als u concreet en gestructureerd uw energieverbruik wilt reduceren, dan biedt de CO2-Prestatieladder een goede…

Lees meer

LCA - levenscyclusanalyse van product en dienst

Met een levenscyclusanalyse (LCA) bepaalt u de milieubelasting van uw producten of diensten gedurende de hele…

Lees meer

Cradle to Cradle-productcertificering

Wilt u toekomstgericht en onderscheidend aan de slag met het verduurzamen van uw producten? Met het Cradle…

Lees meer

GPR - duurzaamheidsbeoordeling vastgoed

Wilt u meer inzicht in de duurzaamheid van uw vastgoedobject dan alleen de energieprestatie? GPR Gebouw is…

Lees meer

Advies bij herbestemmen en renovatie

Herbestemmen biedt gouden kansen voor onze bestaande gebouwde omgeving. In Nederland staan miljoenen vierkante…

Lees meer

Gerelateerde referenties