Duurzaamheidsadvies bij nieuwbouw

Steeds meer opdrachtgevers geven de voorkeur aan een energieneutraal, energieopwekkend of duurzaam gebouw, boven een conventioneel gebouwd pand. Dit blijkt uit een groeiende vraag naar duurzame bouwmaterialen en innovatieve energieoplossingen. Ook in renovatieprojecten speelt duurzaam (her)bouwen een belangrijke rol.

Gezonder gebouw, lagere kosten

Ondernemers en bestuurders worden zich steeds meer bewust van de rol die zij in de samenleving vervullen. Bovendien stijgen de energiekosten voortdurend, waardoor de exploitatiekosten van onroerend goed stijgen. Duurzame nieuwbouw loont. Er staan naast aantrekkelijke fiscale en subsidiemogelijkheden vaak ook lagere gebruikskosten tegenover, dankzij het gebruik van duurzame bouwmaterialen. En door lagere kosten vergroot u uw concurrentiepositie.

Duurzaam bouwen 

Duurzame investering

SGS Search beschikt over de mensen en de middelen om praktische oplossingen en adviezen te bieden op het gebied van energiezuinige en duurzaame nieuwbouw. Onze adviseurs versterken bouw- en ontwerpteams om uw wensen op het gebied van duurzaam bouwen en energiebesparing te concretiseren. Zij dragen vooral praktische oplossingen aan met betrekking tot duurzame bouwmaterialen, de toepassing ervan en energiebesparende systemen. Daarbij zijn zij in staat een kosten-batenanalyse op te stellen om de rendementen op korte, middellange en lange termijn in kaart te brengen.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan