Dump chemisch afval

Het illegaal dumpen van chemisch afval in de openbare ruimte komt helaas steeds vaker voor. Afval van bijvoorbeeld XTC-laboratoria wordt met tientallen vaten tegelijk gedumpt. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties en grote milieuschade. SGS Search biedt deskundige begeleiding bij milieucalamiteiten als gevolg van het dumpen van chemisch afval.

Snel en daadkrachtig handelen

Bij het dumpen van chemisch afval komen mogelijk gevaarlijke stoffen vrij, zowel door uitdamping in de lucht als door lekkage in de bodem. Het bezorgt de grondeigenaar veel werk en kosten om het chemisch afval veilig en verantwoord te (laten) verwijderen. Bij dit soort calamiteiten is snel en daadkrachtig handelen van groot belang om de schadelijke gevolgen tot een minimum te beperken.dump chemisch afval

Hoe kunnen wij u helpen?

SGS Search Ingenieursbureau is 24 uur per dag en 7 dagen per week door heel Nederland beschikbaar. Ter plaatse onderzoeken we de eventueel schadelijke milieueffecten en begeleiden wij de verwijdering van chemisch afval. Met onze specialistische ervaring op het gebied van milieukundig lucht-, water-, en bodemonderzoek, schatten we de aanwezige risico's in en begeleiden wij u pragmatisch, effectief en kostenefficiënt in de afhandeling van een calamiteit. Indien gewenst betrekken wij specialistische eco-salvage aannemers bij de werkzaamheden, zodat het chemisch afval deskundig en snel verwijderd wordt.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Bodem- en waterbodemonderzoek

Veilig werken in de bodem start met inzicht in de feiten. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning,…

Lees meer

Roet- en/of HCL-onderzoek

Tijdens een brand kunnen schadelijke verbrandingsproducten vrijkomen, zoals roet of HCL (waterstofchloride).…

Lees meer

Dump chemisch afval

Het illegaal dumpen van chemisch afval in de openbare ruimte komt helaas steeds vaker voor. Afval van bijvoorbeeld…

Lees meer

Bluswateronderzoek

Tijdens het blussen van een brand gebruikt de brandweer heel wat liters water. Ondanks dat er maatregelen…

Lees meer

Inventarisatie en berging gevaarlijke stoffen

Is de brand geblust en de brandhaard vrijgegeven door politie en brandweer? Dan is het tijd voor de sloop…

Lees meer

Juridische ondersteuning

Calamiteiten roepen vaak juridische vragen op. Wie is verantwoordelijk voor de calamiteit en op wie kunnen…

Lees meer

Eerste risicobeoordeling

In het geval van een milieucalamiteit, is snel inzicht in de feiten van groot belang. Een eerste risicoanalyse…

Lees meer

Projectbegeleiding, sanering, reconditionering

In het geval van een calamiteit is de eerste prioriteit om inzicht te krijgen in de risico’s voor mens en…

Lees meer

Vaststellen omvang verontreinigd gebied

Bij een incident of calamiteit waarbij asbest is vrijgekomen, kan het omringende gebied verontreinigd raken.…

Lees meer

Calamiteitenmanagement

Snel, daadkrachtig en deskundig handelen: daar draait het om bij een milieucalamiteit, zoals een asbestbrand.…

Lees meer

Nader onderzoek en advies

Om te bepalen hoe te handelen na een (asbest)calamiteit, wordt er altijd een eerste risicobeoordeling gedaan.…

Lees meer

Communicatie en beleidsondersteuning

Communicatie in crisissituaties is vaak van cruciaal belang. De juiste informatie moet op het juiste tijdstip…

Lees meer

Eindcontrole na een calamiteit

Natuurlijk wilt u als opdrachtgever de absolute zekerheid dat een gebied of gebouw na een calamiteit weer…

Lees meer

Lucht- en stofmetingen gevaarlijke stoffen

We spreken van een milieucalamiteit als er gevaarlijke stoffen vrijkomen, die mogelijk een risico opleveren…

Lees meer

Gerelateerde referenties