Dump chemisch afval

Het illegaal dumpen van chemisch afval in de openbare ruimte komt helaas steeds vaker voor. Afval van bijvoorbeeld XTC-laboratoria wordt met tientallen vaten tegelijk gedumpt. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties en grote milieuschade. SGS Search biedt deskundige begeleiding bij milieucalamiteiten als gevolg van het dumpen van chemisch afval.

Snel en daadkrachtig handelen

Bij het dumpen van chemisch afval komen mogelijk gevaarlijke stoffen vrij, zowel door uitdamping in de lucht als door lekkage in de bodem. Het bezorgt de grondeigenaar veel werk en kosten om het chemisch afval veilig en verantwoord te (laten) verwijderen. Bij dit soort calamiteiten is snel en daadkrachtig handelen van groot belang om de schadelijke gevolgen tot een minimum te beperken.dump chemisch afval

Hoe kunnen wij u helpen?

SGS Search Ingenieursbureau is 24 uur per dag en 7 dagen per week door heel Nederland beschikbaar. Ter plaatse onderzoeken we de eventueel schadelijke milieueffecten en begeleiden wij de verwijdering van chemisch afval. Met onze specialistische ervaring op het gebied van milieukundig lucht-, water-, en bodemonderzoek, schatten we de aanwezige risico's in en begeleiden wij u pragmatisch, effectief en kostenefficiënt in de afhandeling van een calamiteit. Indien gewenst betrekken wij specialistische eco-salvage aannemers bij de werkzaamheden, zodat het chemisch afval deskundig en snel verwijderd wordt.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan