Bouwkundige vooropname bij sloop of renovatie

Bij sloop-, renovatie- of bodemsaneringsprojecten wordt vaak een bouwkundige vooropname uitgevoerd om de situatie van belendingen vóór aanvang van de werkzaamheden in kaart te brengen. De bouwkundige vooropname dient als referentiepunt bij eventuele schade aan belendingen door de uitgevoerde werkzaamheden.

Onafhankelijk referentiepunt

Vaak stelt een verzekeraar het uitvoeren van een bouwkundige vooropname verplicht als een opdrachtgever een sloop-, bouw- of bodemsaneringsproject wil uitvoeren. Het kan ook zijn dat de gemeente dit verplicht stelt of dat partijen zelf daartoe besluiten. SGS Search is een specialist op het gebied van bouwkundige vooropnamen en ondersteunt u graag met een onafhankelijk onderzoek.

Geen discussie mogelijk

Een bouwkundige vooropname sluit alle discussie over eventuele schade aan belendingen uit. SGS Search voert de bouwkundige vooropname uit en overlegt na afloop een helder, inzichtelijk rapport. Daarin staat exact omschreven in welke staat de belendingen verkeren, zodat alle betrokken partijen daar vooraf over geïnformeerd zijn. De bouwkundige vooropname sluit alle twijfel over al dan niet door de werkzaamheden aangebrachte schade uit en is een betrouwbaar referentiepunt. Onze bouwkundige experts kunnen desgewenst mogelijke vervolgschade opnemen en snel herleiden of de schade door de werkzaamheden is veroorzaakt aan de hand van de bouwkundige vooropname.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties