Project- en milieukundige begeleiding

Sloopwerkzaamheden, saneringen en renovaties zijn gebonden aan milieuregels. Van bodemsaneringen en grondverzet, tot sloop en afvalverwerking: al deze deelprojecten vragen om een verantwoorde aansturing en controle door de opdrachtgever. Hiervoor kunt u de milieukundig begeleiders van SGS Search inschakelen.

Begeleiding op elk niveau

Als internationaal opererend ingenieurs- en onderzoeksbureau heeft SGS Search veel ervaring met het managen van complexe, grootschalige projecten. De opdrachtgever en gewenste projectstructuur bepalen op welk niveau wij onze ondersteuning inzetten: voor milieukundige begeleiding, projectbegeleiding of directievoering. Onze milieukundig begeleider ziet erop toe dat het totale traject van sloop, sanering en afvoer van afvalstoffen verantwoord, overzichtelijk en efficiënt verloopt. Dagelijkse rapportages geven inzicht in de voortgang en bevindingen. Bij oplevering van het (deel)project ontvangt de opdrachtgever een heldere en overzichtelijke eindevaluatie. Dat geldt meteen als bewijs dat het project geheel volgens de regels is verlopen.

Begeleiding bodemsanering

Onderzoek en analyse in eigen beheer

Een belangrijk onderdeel van de milieukundige begeleiding is de toetsing van het (tussentijdse) resultaat. Die toetsing gaat vrijwel altijd samen met het nemen en analyseren van monsters. SGS Search kan alle onderzoeken en analyses in eigen beheer uitvoeren in haar onafhankelijke, geaccrediteerde laboratoria. Het voordeel is duidelijk: de opdrachtgever kan vertrouwen op onafhankelijke, objectieve dienstverlening. Bovendien zijn al onze milieukundig specialisten volledig gekwalificeerd en bevoegd voor het nemen van monsters. Dat maakt SGS Search tot een uiterst kundig en efficiënt milieukundig begeleider. 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties