Asbest in grond, puin en baggerspecie

Het vroegere gebruik van asbest laat zijn sporen na: niet alleen in gebouwen, maar ook in de bodem. Als er puin in de grond wordt aangetroffen, is de locatie per definitie asbestverdacht. Een uitgebreid bodemonderzoek asbest moet dan uitwijzen of de bodem verontreinigd is met asbest. De experts van SGS Search zijn gespecialiseerd in onderzoek naar asbest in grond en geven inzicht in de feiten. Deskundig, onafhankelijk, flexibel en snel.

Grondig te werk

Een analyse naar asbest in grond, puin en baggerspecie brengt aan het licht of er sprake is van asbesthoudende materialen. En zo ja, waar de vervuiling is opgetreden. Als het vermoeden bestaat dat er asbest aanwezig is, dan gaan onze ervaren en deskundige veldwerkers grondig te werk. Daarbij maken zij gebruik van twee soorten onderzoeken:

  • Historisch onderzoek: Hierbij bekijken ze luchtfoto’s die sinds de Tweede Wereldoorlog van Nederland gemaakt zijn. Donkere plekken kunnen een indicatie zijn voor een sloot die gedempt is met asbesthoudend materiaal.
  • Veldonderzoek: Hierbij nemen zij op locatie grond-, water- of puinmonsters. Daarbij wordt eerst het maaiveld visueel geïnspecteerd. Om vervolgens steekproefsgewijs monsters te onttrekken van de bodem.

Onderzoek asbest in grond,puin en baggerspecie

Heldere rapportage

Voor de analyse van de monsters, maken we gebruik van het geaccrediteerde laboratorium van SGS Search. De laborant bepaalt de aard en de concentratie van de asbestverontreiniging en deelt zijn bevindingen in een heldere rapportage. SGS Search voert alle onderzoeken naar asbest in grond in eigen beheer uit, met veldwerkers door heel Nederland.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties