Vleermuizenonderzoek in spouwmuren met E-DNA

De groeiende aandacht voor duurzaam bouwen en de wettelijke verplichtingen die eraan vasthangen, spreken voor zich. Duurzaamheid in de bouw gaat alleen niet altijd hand in hand met natuurbescherming. Neem nou de isolatie van spouwmuren, een super duurzame handeling, maar een regelrechte bedreiging voor de beschermde vleermuis. Dit diertje nestelt namelijk graag in de holtes tussen twee muren.

Dwergvleermuis

Het is verplicht gedegen onderzoek te doen naar de aanwezigheid van eventuele vleermuizen in spouwmuren voordat er verduurzamende werkzaamheden plaatsvinden. SGS ontwikkelde daarvoor een nieuwe, slimme techniek om vleermuizen op te sporen die gebruik maakt van Environmental DNA (E-DNA).

E-DNA onderzoek: sneller en efficiënter 

Dit revolutionaire vleermuizenonderzoek op basis van E-DNA is veel sneller en efficiënter dan regulier vleermuizenonderzoek en kan vooralsnog gedurende het hele jaar worden uitgevoerd. Traditioneel onderzoek bestaat in de regel uit een meerdaags veldbezoek door een ecoloog om de beestjes waar te nemen waarbij ook gebruik gemaakt wordt van geluidsdetectoren die in staat zijn het ultrasone geluid van een vleermuis op te vangen. Dit onderzoek kan echter alleen in maanden van het jaar worden uitgevoerd wanneer de vleermuizen uitvliegen.  

DNA sporen van verschillende soorten 

Het SGS E-DNA onderzoek detecteert op een efficiënte manier DNA-sporen van verschillende soorten vleermuizen in de lucht binnen in de spouwmuur, onder de dakrand of op andere inkruiproutes in een gebouw. Zo kunnen gebouwen vlotter worden verduurzaamd, terwijl de vleermuizen worden beschermd.  

Hoe verloopt een vleermuisonderzoek?

De DNA-monstername bij ons vleermuizenonderzoek is relatief eenvoudig. We sluiten een luchtpomp aan op een laaggelegen opening in de spouwmuur (stootvoeg, ventilatieroosters of een geboord gat), waarna we luchtmonsters nemen. Onder de dakrand en rondom alle andere in- of uitvliegplekken nemen we rolmonsters om op een efficiënte wijze E-DNA van grote oppervlaktes te verzamelenDeze manier van monstername is niet verstorend voor eventueel aanwezige vleermuizen.  

Identificatie op vleermuis-DNA

Na de monstername onderzoeken we de lucht- en rolmonsters in ons laboratorium op vleermuis-DNA, waarbij we ook andere zoogdieren (zoals de steenmarter) en vogels (zoals de huismuis of gierzwaluw) detecteren. Met onze meta-barcoding techniek kunnen we inmiddels alle van de in Nederland voorkomende vleermuissoorten herkennen op basis van DNA 

De voordelen van E-DNA onderzoek:  

  • E-DNA vleermuizenonderzoek is snel inzetbaar, tijdbesparend en kosteneffectief.  
  • E-DNA vleermuizenonderzoek identificeert vleermuis soorten zonder directe waarneming of verstorende handelingen.  
  • E-DNA vleermuizenonderzoek is efficiënt en biedt mogelijkheden om spouwmuurisolatie sneller uit te voeren. 

Monstername protocol vleermuisonderzoek

Samen met de isolatiebranche hebben we een monstername protocol vleermuizenonderzoek ontwikkeld. Daarin staat precies omschreven welke kennis en extra materialen nodig zijn om de monsterneming uit te voeren met behulp van onze starterskit. Door middel van bepaalde controles in het veld en het lab verifiëren we bij SGS of de monstername juist is uitgevoerd. U kunt zo op een goed geborgde manier zelf onderzoeken of er vleermuizen in de spouwmuur aanwezig zijn.  

Meer weten?

Wilt u meer weten over ons vleermuizenonderzoek met E-DNA of wilt u informatie over ons monstername protocol? Neem voor meer informatie contact op via onderstaand formulier.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan