Onze E-DNA-diensten

Meten = weten! Samen met u willen we biodiversiteit in stand houden en verrijken. Met onze unieke E-DNA-diensten, zoals de SGS InsectScan, meten en monitoren we soortenrijkdom. Zo ziet u welk effect uw biodiversiteitsinspanningen hebben en waar u nog kunt bijsturen. Onze E-DNA-diensten geven antwoord op al uw biodiversiteitsvragen.

Gerichte-detectie

Gerichte detectie van soorten

U wilt specifiek weten of één of meerdere, beschermde of plaag diersoorten aanwezig…

Lees meer
Nulmeting

Nulmeting en monitoring van biodiversiteit

U wilt op basis van een nulmeting de huidige biodiversiteit op lokaal niveau (gebied/locatie)…

Lees meer
Impact

Impact assessment van een product, proces of gebouw op biodiversiteit

Wilt u een totale beoordeling hebben van de mogelijke impact die uw product, proces…

Lees meer

Maatwerk of pakket?

De diverse monitoring- en analysediensten met de E-DNA techniek van SGS Search ondersteunen u bij vraagstukken rondom biodiversiteit. Uiteraard bieden we E-DNA service op maat van uw onderzoeksvraag en -behoeften, maar we hebben ook vaste E-DNA pakketten. In onderstaande video ziet u daar meer over. De voordelen van biodiversiteitsonderzoek op basis van E-DNA op een rij:

  • Snel en betrouwbaar inzicht in de biodiversiteit en/of de specifieke aanwezigheid van bepaalde soorten.
  • Eenvoudige monstername met minimale verstoring van het ecosysteem.
  • Analyse en rapportage met monsters van bodem, waterbodem, water en lucht. De biodiversiteitsexperts van ons Global Biosciences Centre in Lissabon verzorgen de ‘metagenomic’ analyses en rapportage. Zij extraheren en analyseren E-DNA met methoden als Polymerase Chain Reaction (PCR) en Next Generation Sequencing (NGS). Klik hier voor een kijkje achter de schermen Global Biosciences Center.
  • Betrouwbaar repetitief uit te voeren onderzoeken, waardoor monitoring in de tijd mogelijk is. Zo is de impact van beleid goed meetbaar te maken.
  • Een complete E-DNA databank met DNA-barcodes van heel veel soorten die een SGS E-DNA onderzoek ondersteunt. Dit maakt het mogelijk om uitgebreid te rapporteren. De lijsten worden continue ge-update en bij veranderingen in de lijsten worden deze eenvoudig opnieuw gerapporteerd zonder dat er opnieuw monstername hoeft te worden uitgevoerd.
  • Een wereldwijd SGS-netwerk waardoor in snel tempo een referentiedatabank opgebouwd wordt die ons in staat stelt om een specifiek gebied te benchmarken met vergelijkbare gebieden of ecosystemen.
  • E-DNA onderzoeken die een bruikbare aanvulling zijn op theoretische biodiversiteitsmodellen, waardoor we lokaal en feitelijk het ecosysteem kunnen meten en monitoren.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan