Onderzoek en advies keramische vezels

In veel industriële toepassingen zijn keramische vezels verwerkt. Over het veilig werken met deze vezels bestaan nog heel wat onduidelijkheden. Welke risico’s lopen mijn medewerkers? Hoe kunnen we de werkzaamheden aan installaties veilig uitvoeren? Door het meten en beheersen van de emissie van keramische vezels kunnen onrust en onduidelijkheden worden voorkomen.

Veilig omgaan met keramische vezels

Keramische vezels in industrie

Keramische vezels zijn net als glas- en steenwol zogenaamde Man Made Mineral Fibers (MMMF). Ze komen vooral voor in toepassingen die vragen om hittebestendig isolatiemateriaal en versterkingsmaterialen. Bij vervanging en onderhoudswerkzaamheden kunnen deze vezels vrijkomen. Tot nu toe zijn hiervoor nog geen hele duidelijke arborichtlijnen vastgesteld, zoals bijvoorbeeld bij asbest het geval is. Wel heeft de Gezondheidsraad grenswaarden voor maximale blootstelling bepaald. Sommige industriële organisaties wachten verdere wetgeving niet af en nemen zelf maatregelen om veilig te werken met keramische vezels.

Onrust wegnemen

De juiste informatie neemt eventuele onrust en onduidelijkheden weg. Met behulp van de Quickscan keramische vezels maken we een inschatting van de risico's.Vervolgens meten we op verschillende momenten de concentraties keramische vezels en onderzoeken we stofmonsters. Deze feiten vormen de basis van een gedegen beheersplan. Op welke manieren kunt u de uitstoot terugbrengen? En hoe kunnen uw medewerkers hun gedrag aanpassen om hieraan bij te dragen? Vaak is het mogelijk om met relatief eenvoudige ingrepen de emissie van keramische vezels verder te verlagen.

Compleet pakket

Schakelt u SGS Search in om onderzoek te doen naar de blootstelling aan keramische vezels? Dan kunt u rekenen op meer dan 20 jaar ervaring in specialistisch materiaalkundig onderzoek. U kunt bij ons terecht voor het complete pakket: van risico- tot materiaalanalyse en het maken van een beheersplan. Uw werkprocessen zijn uiteraard leidend: op het moment dat het u uitkomt, zijn wij snel ter plaatse.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Validatiemeting asbest

Heeft u een slimmere manier gevonden om asbest te saneren met minder risico’s? Of is een situatie zo specifiek…

Lees meer

Asbest in grond, puin en baggerspecie

Het vroegere gebruik van asbest laat zijn sporen na: niet alleen in gebouwen, maar ook in de bodem. Als er…

Lees meer

Asbestbeheersplan

Is er asbest in uw gebouw aangetroffen, maar heeft u geen sloop- of verbouwplannen? Dan is het niet altijd…

Lees meer

Inventory of Hazardous Materials (IHM) - Maritiem

Een Inventory of Hazardous Materials (IHM) geeft u inzicht in de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen aan…

Lees meer

Risicobeoordeling asbest

Uit de asbestinventarisatie blijkt dat er asbest in uw gebouw zit: wat nu? Als er niet gesloopt gaat worden,…

Lees meer

Contra-expertise asbest

Twijfel is een slechte raadgever. Een onafhankelijke partij kan snel uitsluitsel geven. Heeft u twijfels over…

Lees meer

Monstername en asbestanalyse

Wist u dat er in totaal 3500 verschillende asbesttoepassingen zijn? Veel daarvan zijn nog steeds terug te…

Lees meer

Certificeringsbegeleiding asbest saneren

Asbest verwijderen is niet de kernactiviteit van uw organisatie. Maar u wilt het wel onderdeel van uw eigen…

Lees meer

Asbest in uw woning

Is uw woning vóór 1994 gebouwd? Dan kan bij de bouw asbest gebruikt zijn. Een asbestinventarisatie geeft u…

Lees meer

Onderzoek en advies keramische vezels

In veel industriële toepassingen zijn keramische vezels verwerkt. Over het veilig werken met deze vezels bestaan…

Lees meer

Eindcontrolemeting na asbestsanering

Meten is weten. Aan de hand van een eindcontrolemeting wordt na asbestsanering onderzocht of de ruimte weer…

Lees meer

Asbestinspecties, -onderzoek en -advies

Gebouwen die vóór 1994 gebouwd zijn, kunnen asbest bevatten. Het inademen van vrijgekomen asbestvezels kan…

Lees meer

Asbestinventarisatie

Wilt u een gebouw van vóór 1994 renoveren of slopen? Of wilt u zeker weten of het bedrijfspand of de woning…

Lees meer

Projectmanagement bij asbestsanering

Complexe en grootschalige saneringsprojecten vragen een helder en eenduidig management. Niet alleen moeten…

Lees meer

Gerelateerde referenties