Asbestinventarisatie

Wilt u een gebouw van vóór 1994 renoveren of slopen? Of wilt u zeker weten of het bedrijfspand of de woning asbest bevat? Asbestonderzoek start altijd met een asbestinventarisatie. Deze moet worden uitgevoerd door een deskundig, gecertificeerd bedrijf. Aan de hand van de inventarisatie kunt u het asbest laten verwijderen, of besluiten om het asbest te laten zitten zo lang dit veilig is voor de gebruikers van de ruimte. Natuurlijk ontvangt u van ons ook een asbestinventarisatierapport.

Inventarisatie in de praktijk

AsbestinventarisatieTijdens een asbestinventarisatie onderzoekt de inspecteur het hele gebouw op de aanwezigheid van asbest, en neemt materiaalmonsters als dat nodig is. Daarop volgt onderzoek in een van de geaccrediteerde laboratoria van SGS Search. Deze analyse kan ook op locatie worden uitgevoerd, waardoor opdrachtgevers snel over de feiten kunnen beschikken.

Het verhelderende asbestinventarisatierapport

Vervolgens presenteren we de onderzoeksresultaten in een heldere rapportage met praktische adviezen. Het asbestinventarisatierapport bevat informatie over de locatie, de soort en de hoeveelheid asbesthoudende materialen. Verder geeft het rapport de urgentie van handelen, het plan van aanpak en een bijbehorende kostenindicatie van de sanering aan.

Eén aanspreekpunt

SGS Search zet voor asbestinventarisaties uitsluitend ervaren en gecertificeerde inspecteurs in, die in heel Nederland, 24 uur per dag inzetbaar zijn. Desgewenst kunnen zij hun inventarisatiewerkzaamheden combineren met ander inspectie- en onderzoekswerk, zoals bodemonderzoek, legionella- en brandveiligheidsinspecties, het opstellen van meetstaten en bouwkundige en installatietechnische inspecties. In alle gevallen heeft u te maken met één aanspreekpunt, waar u snel mee kunt schakelen.

Wijzigingen in wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving op het gebied van asbest wordt in Nederland regelmatig aangescherpt. Wij houden u op de hoogte van de wijzigingen via de website Asbestfeiten.

Transitiemanagement en -beheer

Staat u voor de opgave om een verbetering door te voeren in uw gebouw? SGS Search ondersteunt u graag bij de technische uitvoer van verandertrajecten. Van advies tot volledig projectmanagement. Vaak vormen één of meer van onze diensten de basis. Een asbestinventarisatie kan ook onderdeel zijn van transitiemanagement en -beheer.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Validatiemeting asbest

Heeft u een slimmere manier gevonden om asbest te saneren met minder risico’s? Of is een situatie zo specifiek…

Lees meer

Asbest in grond, puin en baggerspecie

Het vroegere gebruik van asbest laat zijn sporen na: niet alleen in gebouwen, maar ook in de bodem. Als er…

Lees meer

Asbestbeheersplan

Is er asbest in uw gebouw aangetroffen, maar heeft u geen sloop- of verbouwplannen? Dan is het niet altijd…

Lees meer

Inventory of Hazardous Materials (IHM) - Maritiem

Een Inventory of Hazardous Materials (IHM) geeft u inzicht in de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen aan…

Lees meer

Risicobeoordeling asbest

Uit de asbestinventarisatie blijkt dat er asbest in uw gebouw zit: wat nu? Als er niet gesloopt gaat worden,…

Lees meer

Contra-expertise asbest

Twijfel is een slechte raadgever. Een onafhankelijke partij kan snel uitsluitsel geven. Heeft u twijfels over…

Lees meer

Monstername en asbestanalyse

Wist u dat er in totaal 3500 verschillende asbesttoepassingen zijn? Veel daarvan zijn nog steeds terug te…

Lees meer

Certificeringsbegeleiding asbest saneren

Asbest verwijderen is niet de kernactiviteit van uw organisatie. Maar u wilt het wel onderdeel van uw eigen…

Lees meer

Asbest in uw woning

Is uw woning vóór 1994 gebouwd? Dan kan bij de bouw asbest gebruikt zijn. Een asbestinventarisatie geeft u…

Lees meer

Onderzoek en advies keramische vezels

In veel industriële toepassingen zijn keramische vezels verwerkt. Over het veilig werken met deze vezels bestaan…

Lees meer

Eindcontrolemeting na asbestsanering

Meten is weten. Aan de hand van een eindcontrolemeting wordt na asbestsanering onderzocht of de ruimte weer…

Lees meer

Asbestinventarisatie

Wilt u een gebouw van vóór 1994 renoveren of slopen? Of wilt u zeker weten of het bedrijfspand of de woning…

Lees meer

Projectmanagement bij asbestsanering

Complexe en grootschalige saneringsprojecten vragen een helder en eenduidig management. Niet alleen moeten…

Lees meer

Gerelateerde referenties