Asbestinventarisatie

Wilt u een gebouw van vóór 1994 renoveren of slopen? Of wilt u zeker weten of het bedrijfspand of de woning asbest bevat? Asbestonderzoek start altijd met een asbestinventarisatie. Deze moet worden uitgevoerd door een deskundig, gecertificeerd bedrijf. Aan de hand van de inventarisatie kunt u het asbest laten verwijderen, of besluiten om het asbest te laten zitten zo lang dit veilig is voor de gebruikers van de ruimte.

Inventarisatie in de praktijk

AsbestinventarisatieTijdens een asbestinventarisatie onderzoekt de inspecteur het hele gebouw op de aanwezigheid van asbest, en neemt materiaalmonsters als dat nodig is. Daarop volgt onderzoek in een van de geaccrediteerde laboratoria van SGS Search. Deze analyse kan ook op locatie worden uitgevoerd, waardoor opdrachtgevers snel over de feiten kunnen beschikken. Vervolgens presenteren we de onderzoeksresultaten in een heldere rapportage met praktische adviezen. Het asbestinventarisatierapport bevat informatie over de locatie, de soort en de hoeveelheid asbesthoudende materialen. Verder geeft het rapport de urgentie van handelen, het plan van aanpak en een bijbehorende kostenindicatie van de sanering aan.

Eén aanspreekpunt

SGS Search zet voor asbestinventarisaties uitsluitend ervaren en gecertificeerde inspecteurs in, die in heel Nederland, 24 uur per dag inzetbaar zijn. Desgewenst kunnen zij hun inventarisatiewerkzaamheden combineren met ander inspectie- en onderzoekswerk, zoals bodemonderzoek, legionella- en brandveiligheidsinspecties, het opstellen van meetstaten en bouwkundige en installatietechnische inspecties. In alle gevallen heeft u te maken met één aanspreekpunt, waar u snel mee kunt schakelen.

Wijzigingen in wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving op het gebied van asbest wordt in Nederland regelmatig aangescherpt. Wij houden u op de hoogte van de wijzigingen via de website Asbestfeiten .

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Downloads

Onderzoekstechnieken asbest onder de loep

Onderzoek in een geaccrediteerd laboratorium geeft uitsluitsel over de mogelijke…

Download

Onderzoek en advies keramische vezels

In veel industriële toepassingen zijn keramische vezels verwerkt. Over het veilig…

Download

Asbest in de installatiebranche

Ook al is asbest al meer dan 20 jaar verboden in Nederland, installateurs hebben…

Download

Asbestsanering van a tot z

In de meeste gevallen levert asbest geen risico op in uw gebouw. Het asbest zit vaak…

Download

Asbestonderzoek in uw woning

In de meeste gevallen levert asbest geen risico op in uw woning. Het asbest zit vaak…

Download

Hoe wordt u een asbestexpert?

Veilig werken met asbest start met de juiste kennis en vaardigheden. In de asbestopleidingen…

Download

Checklist asbestmanagement bij renovatieprojecten

Bij de aanbesteding van de renovatie van gebouwen en objecten die vóór 1994 zijn…

Download

Schema asbest in de bodem

Asbest - tot (en met) de bodem uitgezocht

Download

Asbestwetgeving 2017

2017 is een jaar waarin veel verandert op de asbestmarkt. De grenswaarde voor amfibool…

Download

Asbestfeiten Magazine, special edition

Het zal u niet ontgaan zijn: de asbestmarkt is volop in beweging. U leest er alles…

Download

Gerelateerde diensten

Validatiemeting asbest

Heeft u een slimmere manier gevonden om asbest te saneren met minder risico’s? Of is een situatie zo…

Lees meer

Asbest in grond, puin en baggerspecie

Het vroegere gebruik van asbest laat zijn sporen na: niet alleen in gebouwen, maar ook in de bodem. Als…

Lees meer

Asbestbeheersplan

Is er asbest in uw gebouw aangetroffen, maar heeft u geen sloop- of verbouwplannen? Dan is het niet altijd…

Lees meer

Inventory Hazardous Materials (IHM) - maritieme sector

Een Inventory Harzardous Materials (IHM) geeft u inzicht in de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen aan…

Lees meer

Risicobeoordeling asbest

Uit de asbestinventarisatie blijkt dat er asbest in uw gebouw zit: wat nu? Als er niet gesloopt gaat…

Lees meer

Contra expertise asbest

Twijfel is een slechte raadgever. Een onafhankelijke partij kan snel uitsluitsel geven. Heeft u twijfels…

Lees meer

Monstername en asbestanalyse

Wist u dat er in totaal 3500 verschillende asbesttoepassingen zijn? Veel daarvan zijn nog steeds terug…

Lees meer

Certificeringsbegeleiding asbest saneren

Asbest verwijderen is niet de kernactiviteit van uw organisatie. Maar u wilt het wel onderdeel van uw…

Lees meer

Asbest in uw woning

Is uw woning vóór 1994 gebouwd? Dan kan bij de bouw asbest gebruikt zijn. Een asbestinventarisatie geeft…

Lees meer

Onderzoek en advies keramische vezels

In veel industriële toepassingen zijn keramische vezels verwerkt. Over het veilig werken met deze vezels…

Lees meer

Eindcontrolemeting na sanering

Meten is weten. Aan de hand van een eindcontrolemeting wordt na asbestsanering onderzocht of de ruimte…

Lees meer

Asbestinventarisatie

Wilt u een gebouw van vóór 1994 renoveren of slopen? Of wilt u zeker weten of het bedrijfspand of de…

Lees meer

Projectmanagement bij asbestsanering

Complexe en grootschalige saneringsprojecten vragen een helder en eenduidig management. Niet alleen moeten…

Lees meer

Gerelateerde referenties