Asbestinventarisatie, monstername, eindcontrole

Asbest is een gevaarlijke stof omdat de sterke asbestvezels kunnen versplinteren tot losse vezels die niet meer met het menselijk oog te zien zijn. Deze vezels zijn zo klein dat zij bij het inademen diep in de longen terecht kunnen komen. Als deze vezels vast komen te zitten in de longen kunnen zij op termijn kanker veroorzaken. Jaarlijks overlijden in Nederland nog zo’n 500 slachtoffers van asbestkanker.

Asbestinventarisatie

SGS Search is al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in onderzoek en advies op het gebied van asbest. Onderzoeken naar de aanwezigheid van asbest worden uitgevoerd door SGS Search Ingenieursbureau, terwijl asbestanalyses en eindcontroles worden verzorgd door het geaccrediteerde SGS Search Laboratorium. Ook voor saneringsadviezen en kostenramingen kunt u bij ons terecht. Voor het verwijderen van asbest verwijzen wij u naar gecertificeerde asbestsaneerders.

Wij werken landelijk en beschikken over een 24/7 calamiteitendienst.

Asbestinventarisatie

Gaat u een gebouw van voor 1994 verbouwen, renoveren of slopen. Dan is een asbestinventarisatie verplicht. Maar ook als u de risico’s wilt weten van eventueel aanwezig asbest in uw woning of gebouw geeft een asbestinventarisatie daar inzicht in.

Deskresearch en onderzoek op locatie

Een asbestinventarisatie bestaat over het algemeen uit deskresearch en een onderzoek op locatie door een deskundig inventariseerder asbest (DIA). Hoever een onderzoek op locatie gaat is afhankelijk van de voorgenomen werkzaamheden. Gaat u renoveren of slopen, dan moet de DIA ook op zoek naar asbest dat niet direct zichtbaar is.

Monstername

De niet direct zichtbare asbestverdachte materialen worden tijdens de asbestinventarisatie bemonsterd. De monsters worden geanalyseerd in ons geaccrediteerde laboratorium en alle bevinden worden gerapporteerd in het asbestinventarisatierapport. Als er asbest gesaneerd moet worden, dan heeft u dit rapport nodig bij het aanvragen van een sloopvergunning of melding.

Asbestanalyses

Om vast te stellen of er sprake is van asbest is een analyse door een geaccrediteerd laboratorium verplicht. De analist van SGS Search voert op de genomen monsters een analyse uit conform NEN 5896 en maakt een officieel analyserapport.

Scanning Elektronen Microscoop (SEM)

Wanneer het gaat om een beoordeling van asbestverontreinigingen of als een geavanceerder onderzoek nodig is van de asbestverdachte materialen die tijdens een asbestinventarisatie bemonsterd zijn, maakt het laboratorium gebruik van een Scanning Elektronen Microscoop (SEM) die tot 100.000 keer kan vergroten.

Eindcontrole

Als er asbest gesaneerd is, dan is in veel gevallen een onafhankelijk eindcontrole verplicht. Tijdens deze eindcontrole beoordeelt de analist of een sanering volledig en goed is uitgevoerd en of het werkgebied weer veilig betreden mag worden. Als dit zo is, ontvangt de saneerder een vrijgaverapport.

Certificaten en accreditaties

Wij beschikken over de volgende certificaten en accreditaties:

• Asbestinventarisaties conform Arbeidsomstandighedenbesluit
• Eindcontroles: NEN2990 en ISO160000-27
• Monsteranalyse: NEN 5896 en ISO14966
• Kleefmonsters: ISO1666-27 en VDI 3877 Blatt 1
• Risicobeoordelingen: NEN2991 en NEN2939

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties