Asbestbeheersplan

Is er asbest in uw gebouw aangetroffen, maar heeft u geen sloop- of verbouwplannen? Dan is het niet altijd noodzakelijk om het asbest te verwijderen. Een asbestinventarisatie, eventueel gecombineerd met een risicobeoordeling, wijst uit of het asbest verwijderd moet worden. Als u het asbest laat zitten, is het raadzaam een asbestbeheersplan op te stellen. Zo zorgt u er als gebouweigenaar voor dat bewoners, medewerkers of huurders het gebouw veilig kunnen blijven gebruiken.

Het beheersplan in detail

In het asbestbeheersplan staat wat er met het asbest moet gebeuren: kan het zo blijven zitten, moet het op termijn worden verwijderd, of moet het duurzaam worden afgeschermd? Ook staan er vaak gebruiksbeperkende maatregelen in, bijvoorbeeld dat er niet geboord of gezaagd mag worden. Na het opstellen van een beheersplan wordt de staat van het asbesthoudende materiaal periodiek gecontroleerd.

Asbestbeheersplan

Veilige leef- of werkomgeving

Met een asbestbeheersplan op zak, zorgen gebouweigenaren of –beheerders voor een veilige leef- of werkomgeving. Bovendien kunnen ze beter inschatten met welke investeringen ze in de toekomst mogelijk te maken krijgen. SGS Search kan naast het asbestbeheersplan ook een asbestinventarisatie of een risicobeoordeling voor u uitvoeren. Onze gecertificeerde inspecteurs werken door heel Nederland en zijn 24 uur per dag inzetbaar. Deskundig, onafhankelijk en flexibel.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties