Asbestbeheersplan

Is er asbest in uw gebouw aangetroffen, maar heeft u geen sloop- of verbouwplannen? Dan is het niet altijd noodzakelijk om het asbest te verwijderen. Een asbestinventarisatie, eventueel gecombineerd met een risicobeoordeling, wijst uit of het asbest verwijderd moet worden. Als u het asbest laat zitten, is het raadzaam een asbestbeheersplan op te stellen. Zo zorgt u er als gebouweigenaar voor dat bewoners, medewerkers of huurders het gebouw veilig kunnen blijven gebruiken.

Het beheersplan in detail

In het asbestbeheersplan staat wat er met het asbest moet gebeuren: kan het zo blijven zitten, moet het op termijn worden verwijderd, of moet het duurzaam worden afgeschermd? Ook staan er vaak gebruiksbeperkende maatregelen in, bijvoorbeeld dat er niet geboord of gezaagd mag worden. Na het opstellen van een beheersplan wordt de staat van het asbesthoudende materiaal periodiek gecontroleerd.

Asbestbeheersplan

Veilige leef- of werkomgeving

Met een asbestbeheersplan op zak, zorgen gebouweigenaren of –beheerders voor een veilige leef- of werkomgeving. Bovendien kunnen ze beter inschatten met welke investeringen ze in de toekomst mogelijk te maken krijgen. SGS Search kan naast het asbestbeheersplan ook een asbestinventarisatie of een risicobeoordeling voor u uitvoeren. Onze gecertificeerde inspecteurs werken door heel Nederland en zijn 24 uur per dag inzetbaar. Deskundig, onafhankelijk en flexibel.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Validatiemeting asbest

Heeft u een slimmere manier gevonden om asbest te saneren met minder risico’s? Of is een situatie zo specifiek…

Lees meer

Asbest in grond, puin en baggerspecie

Het vroegere gebruik van asbest laat zijn sporen na: niet alleen in gebouwen, maar ook in de bodem. Als er…

Lees meer

Asbestbeheersplan

Is er asbest in uw gebouw aangetroffen, maar heeft u geen sloop- of verbouwplannen? Dan is het niet altijd…

Lees meer

Inventory of Hazardous Materials (IHM) - Maritiem

Een Inventory of Hazardous Materials (IHM) geeft u inzicht in de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen aan…

Lees meer

Risicobeoordeling asbest

Uit de asbestinventarisatie blijkt dat er asbest in uw gebouw zit: wat nu? Als er niet gesloopt gaat worden,…

Lees meer

Contra-expertise asbest

Twijfel is een slechte raadgever. Een onafhankelijke partij kan snel uitsluitsel geven. Heeft u twijfels over…

Lees meer

Monstername en asbestanalyse

Wist u dat er in totaal 3500 verschillende asbesttoepassingen zijn? Veel daarvan zijn nog steeds terug te…

Lees meer

Certificeringsbegeleiding asbest saneren

Asbest verwijderen is niet de kernactiviteit van uw organisatie. Maar u wilt het wel onderdeel van uw eigen…

Lees meer

Asbest in uw woning

Is uw woning vóór 1994 gebouwd? Dan kan bij de bouw asbest gebruikt zijn. Een asbestinventarisatie geeft u…

Lees meer

Onderzoek en advies keramische vezels

In veel industriële toepassingen zijn keramische vezels verwerkt. Over het veilig werken met deze vezels bestaan…

Lees meer

Eindcontrolemeting na asbestsanering

Meten is weten. Aan de hand van een eindcontrolemeting wordt na asbestsanering onderzocht of de ruimte weer…

Lees meer

Asbestinventarisatie

Wilt u een gebouw van vóór 1994 renoveren of slopen? Of wilt u zeker weten of het bedrijfspand of de woning…

Lees meer

Projectmanagement bij asbestsanering

Complexe en grootschalige saneringsprojecten vragen een helder en eenduidig management. Niet alleen moeten…

Lees meer

Gerelateerde referenties