BHV: Sint Jans Gasthuis

Een zorginstelling of een ziekenhuis ontruimen met mensen die aan bed gekluisterd zijn en zichzelf niet in veiligheid kunnen brengen, vraagt van de bedrijfshulpverlening een speciale aanpak. Het Sint Jans Gasthuis in Weert oefent hier jaarlijks op aan de hand van levensechte scenario’s, die in samenwerking met SGS Search worden uitgewerkt.

Tijdens oefeningen zijn zo’n tweehonderd BHV’ers aan de slag met een realistische ontruiming en ook het bestrijden van een brand. Willy Peeters, hoofd BHV van het ziekenhuis: ‘Veiligheid maakt in ons ziekenhuis deel uit van het meerjarenplan en blijft in ontwikkeling. Al onze bedrijfshulpverleners zijn als verpleegkundigen standaard opgeleid om eerste hulp te verlenen. Ze zijn enthousiast over de training brand, communicatie en ontruiming, die aansluit bij hun medische kennis en vaardigheden.’ Operatiekamers en Intensive Care hebben bijzondere aandacht, compleet met specifiek ontruimingsplan. ‘Een calamiteit kan zich ook voordoen tijdens een operatie in de OK-ruimte. Onze OK-medewerkers oefenen daar ook voor tijdens de Landelijke Chirurgendagen.’