Bedrijfshulpverlening bij de Hogeschool Rotterdam

13 locaties, ruim 30.000 studenten en nog eens 3.000 medewerkers. Hoe regel je de bedrijfshulpverlening voor een hogeschool met zoveel verschillende studielocaties. Die elk ook een steeds wisselend aantal aanwezigen hebben? Paul Goossens is manager Integrale Veiligheid op de Hogeschool Rotterdam. De afgelopen jaren richtte hij met zijn team de BHV-organisatie binnen de onderwijsstelling opnieuw in.

Hogeschool Rotterdam

Het blijkt een mooi moment te zijn om eens stil te staan bij de manier waarop (brand)veiligheid geborgd wordt bij de Rotterdamse school. De hogeschool investeerde de laatste jaren flink in de versterking van de BHV-organisatie. Na vier jaar is het tijd om te evalueren en vooruit te kijken.

Hoeveel BHV'ers echt nodig?

Paul Goossens vertelt: 'De grootste uitdaging voor grote onderwijsinstellingen is: hoeveel mensen heb je nu nodig om het goed te organiseren? De afgelopen jaren hebben we vooral structuur aangebracht in de organisatie. Het hoofd en de ploegleiders aangesteld, het aantal BHV'ers vergroot, crisismanagement ingericht en teams bijgetraind op basis van ontruimingsoefeningen. Op elke locatie is nu altijd minimaal één ploegleider aanwezig en kunnen we opschalen waar dat nodig is.'

Medewerkers opgeleid

Ook zijn de bedrijfshulpverleners uitvoerig opgeleid. Zowel de nieuwkomers binnen de organisatie als de mensen die al enkele jaren bedrijfshulpverlener zijn. 'Jaarlijks geven we op twee momenten de basiscursus aan nieuwe medewerkers. Daarna volgen de herhalingscursussen. Die worden allemaal in-company gegeven door SGS Search Opleidingen.'

Norm is steeds meer maatwerk

Welke ontwikkelingen ziet Goossens die de inrichting van bedrijfshulpverlening raken? 'Organisaties krijgen steeds meer eigen verantwoordelijkheden. Ook de normen voor het aantal bedrijfshulpverleners op een locatie wordt meer maatwerk. Dat is goed, want de oude norm biedt voor instellingen als die van ons weinig zekerheid over de aanwezigheid van voldoende BHV'ers.'

Flexibele aanpak

Op dit soort ontwikkelingen wordt de aanpak verder verfijnd. 'Is het bijvoorbeeld haalbaar om alle medewerkers een basis te geven, bijvoorbeeld door flexibele leervormen als e-learning? En kunnen we dan tegelijk iets minder vaak herhalen? Op basis van de nieuwe inzichten en ontwikkelingen binnen maatschappij en school moeten we onze methoden aanpassen. We zoeken nu uit wat de mogelijkheden zijn.'

Gedeelde verantwoordelijkheid

Goossens sluit af met een tip voor andere onderwijsinstellingen. 'Betrek het onderwijs erbij: de directie van de locatie en de mensen die voor de klas staan. Werk met ze samen en maak ze medeverantwoordelijk. Het gevoel dat de facilitaire dienst "het wel organiseert" voorkom je daarmee.' Het bepaalt volgens hem voor een belangrijk deel het succes om de kern van bedrijfshulpverlening op orde te hebben: studenten en medewerkers in veiligheid brengen bij een calamiteit.