Training op maat voor Akzo Nobel Industrial Chemicals

Van december 2016 tot en met februari 2017 hebben medewerkers van AkzoNobel Industrial Chemicals deelgenomen aan de training Asbest herkennen bij SGS Search Opleidingen. 210 deelnemers volgden de klassikale training en 256 mensen deden de E-learning. Op die manier waren zij goed voorbereid op een grote ‘onderhoudsstop’, een turnaround.

Nick Snijders, opleidingsfunctionaris bij Akzo Nobel Industrial Chemicals, was verantwoordelijk voor de organisatie rondom de trainingen. Hij legt uit: ‘Tijdens onze turnaround in maart en april van dit jaar liggen alle productieprocessen 6 tot 7 weken stil. Alles staat in deze periode in het teken van onderhoud en reparatie en er worden installatie- en fabrieksonderdelen gerepareerd of vervangen.’

Klassikaal én digitaal

‘We zitten hier in een gebied met verouderde fabrieken: de kans op aanraking met asbest was aanwezig. Daarom hebben we preventieve maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat al onze medewerkers over voldoende kennis met betrekking tot asbest(herkenning) beschikken. Voorafgaand aan de turnaround hebben alle medewerkers binnen onze organisatie de klassikale en/of aanvullende E-Learning aangeboden gekregen. Voor sommige medewerkers waren beiden onderdelen van de training verplicht, voor een ander deel alleen de E-Learning. Het is sowieso nuttig om je de basiskennis over de risico’s en gevaren van asbest eigen te maken’, aldus Snijders.

‘We hebben preventieve maatregelen genomen zodat onze medewerkers over voldoende kennis met betrekking tot asbest(herkenning) beschikken.’

Training op maat

Snijders kijkt tevreden terug op het opleidingstraject. ‘In totaal hebben we 19 klassikale sessies gehad, aangevuld met de E-learning. De training was op maat gemaakt: na diverse bezoeken op locatie en door middel van beeldmateriaal van onze plant kon deze precies worden afgestemd op onze situatie. Wat ik ook prettig vond was het gebruik van het digitale systeem van SGS Search Opleidingen. Daarmee konden we medewerkers inplannen en omroosteren, gegevens controleren en certificaten downloaden. Erg handig en gebruiksvriendelijk. Daarnaast had ik een eigen contactpersoon waar ik goed mee heb samengewerkt. Na een persoonlijke kennismaking kreeg ik alle benodigde informatie en uitgebreid uitleg over het digitale systeem.’