Cogas steekt extra energie in asbestopleiding

'Voor ons een geruststelling dat medewerkers goed beschermd werken'

Oost en midden Nederland staat op scherp als het om asbest gaat. De grootscheepse actie om wegen rondom Goor en Harderwijk asbestvrij te maken, heeft deze delen van Nederland wakker geschud. Ook het innovatieve Cogas trekt zich de ernst van de situatie aan. "Asbest is gevaarlijk. Om dat besef te vergroten, lieten we zeventig medewerkers een asbesttraining volgen bij SGS Search", zegt Jan Sasbrink van Cogas.

Cogas houdt zich bezig met het aanleggen en onderhouden van de infrastructuur voor gas- , elektriciteit en kabel. Tijdens de werkzaamheden in de grond kunnen medewerkers overal asbest of ander bodemvreemd materiaal tegenkomen. “Wij merkten dat medewerkers in dit soort situaties nog te vaak niet weten wat ze moeten doen of wie ze in moeten schakelen. Dat hebben we ons aangetrokken.”

Asbest kwam hoog op de prioriteitenlijst van Cogas. Jan Sasbrink: “We zijn een offensief gestart om Cogas te professionaliseren, ook daar waar het om veiligheid en gezondheid gaat en dus ook asbest. We zochten een opleider met verstand van asbest. Onze eerste gedachte ging uit naar SGS Search. Dat is toch de specialist van Nederland. Al snel kwamen we samen tot een plan van aanpak: een praktische opleiding die zich richtte op werken met asbest en bodemvreemd materiaal.”

Gecombineerde training

Jan Sasbrink vervolgt: “Onze medewerkers kunnen tijdens het werk ook in aanraking komen met asbest dat in het verleden in gebouwen en installaties is verwerkt. Ook hebben we nog een paar kilometer gasleidingen van asbest. Ook komen ze  met verontreinigde grond in aanraking. Onze behoefte was dus tweeledig. Dat is doorvertaald naar een praktische gecombineerde training.” Ruim zeventig medewerkers van Cogas volgden de training. De training is ook ingegeven door de Arbo-catalogus van de netwerkbedrijven.

“In korte tijd hebben we goed werk verricht. Onze medewerkers beseffen nu hoe belangrijk de juiste beschermingsmiddelen zijn. Ze weten wanneer ze hun werk stil moeten leggen en wie ze in moeten schakelen als ze bodemvreemd materiaal tegenkomen. Kortom: de zeventig medewerkers van Cogas kunnen nu goed beschermd aan het werk. Voor ons als bedrijf een enorme geruststelling.”

Cogas steekt extra energie in asbestopleiding

Juist bij het werken met elektriciteitskabels, gas- en waterleidingen en rioleringen is veiligheid van levensbelang. Weten hoe u die veiligheid via praktische trainingen vergroot? Neem voor vragen contact op met Gerrit Dijkhuis via 088-214 66 00.