Woningcorporatie De Alliantie vervangt bestaande bouw

Duurzame sloop creëert ruimte voor nieuwe Staalmanpleinbuurt. De Staalmanpleinbuurt in Amsterdam ondergaat de komende jaren een ingrijpende metamorfose. Verouderde woningen en winkels maken plaats voor een nieuw straatbeeld, waar de oorspronkelijke bewoners weer terug te vinden zijn. De sloop van de gebouwen uit Fase I gebeurde met oog voor duurzaamheid. De Amsterdamse buurt is een typische inbreidingslocatie: een locatie waar kwalitatieve stedelijke verbetering wordt gerealiseerd. Hier sloopt en vervangt woningcorporatie De Alliantie, in samenwerking met de gemeente, bestaande bouw. Ook duurzaamheid speelt daarin een rol. Niet alleen bij de bouw, maar juist al bij de sloop.

Sloopwijze goed voor mens,milieu en portemonnee

Rogier Meeuse, planeconoom bij De Alliantie, legt uit: ‘Met veel bombarie de oude complexen slopen is geen optie. Het gaat tenslotte om een omgeving waarin mensen nog leven of gaan leven. Dat betekent onder andere nadenken over de beperking van stof en herrie tijdens de sloop en het hergebruiken van materiaal.’ Door het hergebruik vanmateriaal is duurzaam slopen niet alleen interessant uit respect voor mens en milieu, maar ook vanuit financieel oogpunt.

Slopen is ook: asbest saneren

De Alliantie vroeg SGS Search Ingenieursbureau hen in deze eerste fase met de sloopte begeleiden. Naast kennis over (duurzaam) slopen zocht de woningcorporatie ook een expert op het gebied van asbestsaneringen. ‘Wat de doorslag gaf was dat de begeleiding nu via één aanspreekpunt kon verlopen. Een projectleider die echt in het asbestvak zit en tegelijk ervaring heeft met de risico’s van slopen.’ Met een expert staat de opdrachtgever sterker als het gaat om afspraken met de aannemer. ‘Deze kennis behoedt ons ook vooroplossingen vanuit de aannemers die minder logisch of zelfs overbodig zijn. Dat levert kosten voordeel op.’

Duurzaamheid telt al in aanbesteding

Vanaf het moment van aanbesteding is al rekening gehouden met duurzaamheid. Het woog als factor even zwaar mee als de aanneemsom. Het ingenieursbureau vroeg de aannemers namens De Alliantie een beoordelingslijst duurzaam slopen in te vullen. Daarop geven de aannemers bijvoorbeeld aan welke maatregelen ze nemen om fijnstof en CO2-uitstoot terugte dringen. Zo kan de opdrachtgever al in de aanbesteding kiezen voor de meest duurzame partner voor een aantrekkelijke prijs.