Sloop gebouwen TU Delft onderdeel van duurzame ontwikkeling

De Technische Universiteit (TU) Delft gaat twee van haar gebouwen slopen. Bij de duurzame sloop is ook het saneren van asbest van toepassing. Sloopexperts van SGS Search adviseren de TU Delft gedurende het hele traject.

De TU Delft werkt aan verduurzaming van de campus. Een betere benutting van ruimtes en reductie van zowel het aantal vierkante meters als de CO2-uitstoot van de campus zijn hierbij belangrijke factoren. Dit betekent onder andere dat een aantal verouderde gebouwen wordt gesloopt, waaronder de gebouwen aan de Rotterdamseweg 145 en de Keverling Buismanweg 5. Het gebouw aan de Rotterdamseweg dateert uit 1962. In de beginjaren werd het deels gebruikt als laboratorium voor aero- en hydrodynamica. Het gebouw aan Keverling Buismanweg is een voormalig laboratorium voor gezondheidstechniek, kunststofconstructies en weg- en spoorwegbouwkunde. Aan een besluit tot sloop gaat een zorgvuldige afweging vooraf. De verouderde staat en de daarmee samenhangende veiligheid en functionaliteit van de gebouwen spelen daarbij een belangrijke rol.

Campus TU Delft 

Duurzame missie

Birgit Hopff, projectmanager bij de directie Facilitair Management & Vastgoed (FMVG) van de TU Delft, vertelt hoe dit bijzondere project wordt aangepakt: ‘We zijn op zoek gegaan naar partijen die onze vraag het best kunnen vertalen in duurzame sloop. De sloopexperts van SGS Search hebben veel ervaring op dat gebied. In dit project zijn en blijven we zelf verantwoordelijk voor de sloop van de gebouwen. Bovendien streven we naar een zo efficiënt mogelijk hergebruik van materialen.’

Living lab

‘We verduurzamen meerdere onderdelen van onze bedrijfsvoering’, vertelt Anja Stokkers, directeur FMVG van de TU Delft. ‘Op het gebied van energievoorziening sloten we onlangs een contract af voor 100% windenergie van Nederlandse bodem. We hebben een flinke oppervlakte aan zonnecellen op de campus (ca. 1 megawatt), passen warmte-koude-opslag toe en alle lampen worden vervangen door ledlampen. Daarnaast recyclen we de koffiebekers (op jaarbasis zo’n 5 miljoen) en gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen bij onkruidbestrijding. Daarom kiezen we voor deze manier van sloop. FMVG werkt zo veel mogelijk samen met onderwijs en onderzoek binnen de universiteit. De campus van de TU Delft is een ‘living lab’: we experimenteren met innovatieve inzichten en methodes in een bestaande omgeving.’

Passende oplossingen

Kees Faes is senior projectmanager bij SGS Search en nauw betrokken bij het Delftse project. ‘De TU Delft was van begin af aan heel duidelijk in wat ze belangrijk vindt: duurzame inrichting van het sloopproces, maatschappelijk verantwoord ondernemen, het beperken van overlast voor de omgeving, goede communicatie en afstemming met de stakeholders, kwaliteitstoetsing en - zeer belangrijk voor een universiteit - continuïteit van onderwijs en onderzoek. Onze rol is het schrijven van de twee prestatiespecificaties en het ondersteunen bij de aanbesteding tot en met de gunning. De uitdaging in dit project zit ‘m voornamelijk in het zo breed mogelijk interpreteren van het begrip ‘duurzaam’ en daarvoor passende oplossingen aanbieden.’

Parklandschap

‘SGS Search heeft de benodigde input aangeleverd voor de selectieleidraad bij deze aanbesteding’, vertelt Faes. ‘Tijdens de inschrijfperiode hebben we de TU Delft onder meer begeleid bij het schrijven van de nota's van inlichtingen. Vervolgens hebben we bij de aanbesteding de inschrijvingen mee beoordeeld en geselecteerd. Die procedure is inmiddels afgerond, en de opdracht is gegund. Het selectieproces is naar tevredenheid verlopen en de werkzaamheden kunnen van start gaan.’
Voorlopig wil de TU Delft het terrein behouden als ‘parklandschap’. Voor de toekomst kunnen de locaties wellicht anders worden benut, maar daarvoor zijn nu geen concrete plannen.