Integrale aanpak bewijst zich bij sloop 55 woningen in Maurik

Enige tijd terug is gestart met de voorbereidingen van de gefaseerde sloop van 55 woningen in Maurik, als onderdeel van de herstructurering van wijk De Slaag. Opdrachtgever Stichting Woningbeheer Betuwe gaf SGS Search Ingenieursbureau het vertrouwen voor een integrale uitvoering van het sloopmanagement. Onlangs zijn de werkzaamheden naar volle tevredenheid van de opdrachtgever afgerond.

De Maurikse Gaarden

Integrale aanpak bewijst zich bij sloop 55 woningen in Maurik

Stichting woningbouwvereniging Betuwe bouwt in Maurik aan de nieuwe wijk Maurikse Gaarden. Een groene, ruime en gevarieerde woon- en leefomgeving aan de Zuidkant van het dorp. Ten behoeve hiervan werden 55 woningen in het voormalige "de Slaag" gesloopt en 138 woningen gerenoveerd. 105 woningen worden nieuw gebouwd. De belangstelling voor de woningen is groot en het werk verloopt voorspoedig. Onlangs besloot men zelfs tot een versnelde start van de verkoop van de woningen van fase 2.

Sloopmanagement door SGS Search

Stichting Woningbeheer Betuwe startte met de voorbereiding van de gefaseerde sloop van de 55 eengezinswoningen, onlangs is het laatste blok gesloopt en het terrein schoon opgeleverd. Vanaf het begin is gekozen voor een integrale aanpak van het sloopmanagement, waarbij SGS Search Ingenieursbureau optrad als onderzoeker, adviseur en directievoerder. SGS Search voerde de asbestinventarisaties en bodemonderzoeken uit, schreef de sloopplannen en aanbestedingstukken en verzorgde de aanbesteding. Tijdens de uitvoeringsfases werd directie gevoerd en toezicht gehouden. Al deze werkzaamheden werden gecoördineerd door één ervaren projectleider, tevens het vaste aanspreekpunt van opdrachtgever en bewoners. Hierdoor was er sprake van een optimale afstemming tussen de verschillende disciplines, ging geen informatie verloren en kon er flexibel omgegaan worden met planningswijzigingen. Het vertrouwen dat Stichting Woningbeheer Betuwe aan SGS Search gaf betaalde zich uit in een soepel verlopen proces, naar volle tevredenheid van alle betrokkenen.