Duurzame sloop twee panden Stichting Altrecht

SGS Search verrichte onderzoek, advies en toezicht bij de succesvolle duurzame sloop van gebouw Erasmus in Den Dolder en gebouw Bellenbergh in Zeist. Beide panden waren voorheen in gebruik als GGZ instelling.

Werkzaamheden SGS Search

Duurzame sloop twee panden Stichting Altrecht

  • Uitvoeren asbestonderzoeken;
  • Opstellen kostenramingen;
  • Opstellen sloopdocumenten een aanbestedingsstukken;
  • Verzorgen aanbesteding;
  • Toezicht tijdens uitvoering;
  • Coördinatie Nuts afsluitingen en herindeling terrein;
  • Risicobeoordeling conform NEN2939;
  • Eindcontroles conform NEN 2990.

Om het sloopwerk meetbaar duurzaam aan te besteden, werden tevens bouwstoffeninventarisaties uitgevoerd. De aannemers is gevraagd hun mogelijkheden tot hergebruik van de vrijkomende materialen te benoemen, waarmee zij extra punten konden behalen bij de aanbesteding.