Duurzame sloop Rijnstate

De Markt in Arnhem is de thuishaven van de Provincie Gelderland. Binnen een paar jaar krijgt het centrale plein een nieuw gezicht. Het monumentale Huis der Provincie wordt behouden, maar een aantal gebouwen van de provincie Gelderland maken plaats voor nieuwbouw. SGS Search begeleidt de duurzame sloop van gebouw Rijnstate.

Provincie Gelderland heeft zijn hoofdzetel in hartje Arnhem. De kantoren zijn nu verdeeld over vijf panden aan de markt. Door de kleinere budgetten, vraag naar duurzame en energiezuinige panden en het Nieuwe Werken, is de behoefte aan kantoorruimte echter veranderd. Onder de naam ‘Het Gelders Huis’ wordt de huisvesting toekomstproof gemaakt. Rik Leijenaar van Centraal Bureau Bouwbegeleiding werkt als projectleider in het team Huisvesting en vertelt over de duurzame sloop.

RijnstateVertrouwen als basis

‘Ik begeef me niet elke dag op het werkterrein. Daarom moet ik erop kunnen vertrouwen dat alles veilig en volgens planning blijft verlopen. Dat vertrouwen is er. De samenwerking met SGS Search ervaar ik als prettig. Projectleiders Rudy Hellings en Henk Bierens zijn benaderbaar, praktisch en zeer ervaren. Ik kan goed op ze steunen,’aldus Rik Leijenaar.

Duurzaamheid als criterium

De voorbereidingen begonnen eerder dit jaar met de bestek- en aanbestedingsfase. Duurzaamheid was een belangrijk criterium in de selectie van de aannemer. Door al in deze fase rekening te houden met duurzaamheid, worden tijdens de sloop afvalstromen gescheiden en wordt ingezet op hergebruik van de bouwmaterialen. SGS Search hielp ook in deze fase mee bij het vaststellen van de criteria en het begeleiden van het proces.

Volgens planning

‘De werkzaamheden verlopen volgens planning,’ weet Leijenaar te melden. Dat wil niet zeggen dat er geen obstakels onderweg zijn. Vooraf moet het terrein bijvoorbeeld onderzocht worden op explosieven en archeologische vondsten: het terrein ligt pal naast de John Frostbrug, die in de tweede wereldoorlog zwaar bevochten is. Verder mag de warmte-koude-installatie bijvoorbeeld niet beschadigd raken, anders zitten de andere gebouwen zonder warmte en koeling. En, de asbestsanering is een belangrijk onderdeel van de sloop. ‘100% inventariseren is heel lastig. De praktijk leert dat je ondanks de inventarisatie, onverwacht asbest tegen kunt komen. Dan is het zaak om snel te schakelen.’

Oplevering

Ondertussen wordt er flink doorgewerkt. De aannemer moet het gebouw casco opleveren. Daarna volgt de tweede fase en half april moet het terrein helemaal leeg zijn. Klaar voor de nieuwbouw.

Feiten over de sanering en sloop van Rijnstate:

  • Rijnstate is één van de gebouwen van de Provincie Gelderland aan de Markt.\
  • Duurzaamheid is een belangrijk criterium bij de sloop.
  • Voor de start van de sloop is het terrein onderzocht op explosieven (WO II) en archeologische vondsten.
  • De sloop is middenin het levendige centrum van Arnhem. 
  • De slopers moeten rekening houden met de in het terrein aanwezige WKO-installatie en de omringende gebouwen. Waaronder het aangrenzende pand van het Geldersch Archief.

Meer weten?
Een integrale aanpak van onderzoek tot sloop- en opleveringsbegeleiding helpt bij een snelle oplossing in de uitvoeringsfase. Meer weten over deze manier van (duurzaam) slopen? Neem dan contact op met expert Rudy Hellings via 088 – 214 66 00 of info@duurzaamslopen-search.nl