Duurzame sloop leidt tot faciliteiten van wereldklasse

Voor de oudste universiteit van ons land, de Universiteit Leiden, was het tijd voor een grondige make over van het Bio Science Park. Het project bestond uit een combinatie van sloop en vervolgens nieuwbouw en het verbeteren van enkele bestaande gebouwen. Het beoogde doel: een nieuwe gezamenlijke huisvesting en daarmee een verbeterde interactie.

Steven Menijn, bouwkundig projectleider van Universiteit Leiden, vertelt: 'Veroudering van gebouwen, torenhoge energierekeningen en ontwikkeling in de manier van onderwijzen en onderzoeken zijn de voornaamste redenen voor de nieuwbouw. De meeste gebouwen voldeden niet meer aan de technische eisen die aan een modern gebouw worden gesteld.' 

Asbestonderzoek én sloopbegeleiding

Het project omvat circa 45.000 m² aan collegezalen, practicumlokalen, vergaderruimtes, laboratoria en kantoren. Menijn: 'We werken al jaren samen met SGS Search. Eerst alleen in het kader van asbest. Bij dit project hebben we bewust óók de sloopexperts betrokken omdat zij veel ervaring hebben op het gebied van duurzaam slopen. Asbestonderzoek en sloopbegeleiding door één partij zien wij als een groot pluspunt: het komt de efficiëntie en communicatie ten goede.'

 

BREEAM Sloop

De universiteit heeft heel bewust gekozen voor slopen volgens BREAAM-NL. Deze methode garandeert de kwaliteit van de sloop en verbetert milieuprestaties. Een belangrijk neveneffect is dat het bijdraagt aan de circulaire economie, omdat sloopafval wordt hergebruikt voor nieuwbouw. De BREEAM-gecertificeerde sloopexperts van SGS Search zijn de verbindende factor tussen het sloopproject, de samenwerkende partijen en de omgeving. Menijn: 'Hergebruik van materialen, recycling en een efficiënte bouwplaatsinrichting staan centraal in zowel het ontwerpproces als in de uitvoering. Het doel is een nieuw, duurzaam complex met de driesterren BREEAM-score Very Good. Slopen volgens BREEAM brengt ons meteen dichter bij dit doel, omdat de hergebruikte materialen in een gunstige categorie vallen.'

Faciliteiten van wereldklasse

Eén van de uitdagingen in dit project is dat de betreffende gebouwen gekoppeld zijn aan andere gebouwen en nieuwbouw. Ook voor Menijn is dit nieuw: 'In de aanbesteding hebben we specifiek gevraagd naar de beoogde aanpak: hoe zorg je ervoor dat zo min mogelijk hinder wordt ondervonden van de sloop? Aan de sloop ging een enorm uitgebreide sanering vooraf, die in totaal zeker anderhalf jaar duurde. Uiteindelijk staan er in het Leidse Bio Science Park onderzoeksfacitliteiten die op wereldniveau op erkenning mogen rekenen.'

Dit artikel is afkomstig uit de brochure de vier levensfases van uw gebouw.