Duurzame sloop leidt tot faciliteiten van wereldklasse

De oudste universiteit van ons land, de Universiteit Leiden (UL), is bezig met een grondige make over van het Bio Science Park. Het project bestaat uit een combinatie van sloop en vervolgens nieuwbouw en het verbeteren van enkele bestaande gebouwen. Het beoogde doel is een nieuwe gezamenlijke huisvesting en daarmee een verbeterde interactie. BREEAM-gecertificeerde sloopexperts van SGS Search begeleiden de duurzame sloop van de panden.

Aanleiding voor het grootschalige project waren onder meer de torenhoge energierekeningen en inefficiënt gebruik van de gebouwen. Steven Menijn is als bouwkundig projectleider van Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden betrokken bij het project. Hij vertelt: 'Veroudering van gebouwen en ontwikkeling in de manier van onderwijzen en onderzoeken zijn de voornaamste redenen voor de nieuwbouw. De staat waarin de meeste gebouwen verkeren, zorgt ervoor dat ze niet langer voldoen aan de technische eisen die aan een gebouw worden gesteld.'

Asbestonderzoek én sloopbegeleiding

Bio Science Park LeidenHet project omvat circa 45.000 m² aan collegezalen, practicumlokalen, vergaderruimtes, laboratoria en kantoren voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. SGS Search is verantwoordelijk voor de asbestinventarisatie en begeleidt de duurzame sloop van de gebouwen volgens de BREEAM- sloopmethode. Menijn: 'We werken al jaren samen met SGS Search, maar tot nu toe alleen in het kader van asbest. Bij dit project hebben we bewust óók de sloopexperts betrokken omdat zij veel ervaring hebben op het gebied van duurzaam slopen. Asbestonderzoek en sloopbegeleiding door één partij zien wij als een groot pluspunt omdat het de efficiëntie en communicatie ten goede komt.'

BREEAM Sloop

De UL heeft heel bewust gekozen voor slopen volgens BREAAM-NL. De BREEAM-NL sloopmethode wordt in Nederland nog vrij weinig toegepast, wat dit project in Leiden uniek maakt. Deze methode garandeert de kwaliteit van de sloop en verbetert milieuprestaties. Een belangrijk neveneffect is dat de werkwijze volgens BREEAM bijdraagt aan de circulaire economie omdat het sloopafval wordt hergebruikt voor de nieuwbouw. BREEAM-gecertificeerde sloopexperts van SGS Search begeleiden de duurzame sloop van de panden. Ze zijn de verbindende factor tussen het sloopproject, de samenwerkende partijen en de omgeving. Menijn: 'Hergebruik van materialen, recycling en een efficiënte bouwplaatsinrichting staan centraal in zowel het ontwerpproces als in de uitvoering. Het doel is een nieuw, duurzaam complex met de driesterren BREEAM-score Very Good.'

Sloopwereld 

Eén van de uitdagingen in dit project is dat de betreffende gebouwen gekoppeld zijn aan andere gebouwen en nieuwbouw. Ook voor Menijn is dit nieuw: 'In de aanbesteding hebben we specifiek gevraagd naar de beoogde aanpak: hoe zorg je ervoor dat zo min mogelijk hinder wordt ondervonden van de sloop? En, waar ik eigenlijk vooral benieuwd naar ben: gaat de sloopwereld ook met zijn tijd mee? Hoe pakken die innovatieve oplossingen uit in de praktijk? In hoeverre gaat het sloopmateriaal daadwerkelijk allemaal hergebruikt worden? Denkt de (sloop)markt daar over na?'

Faciliteiten van wereldklasse

Aan de sloop gaat een enorm uitgebreide sanering vooraf, die in totaal zeker anderhalf jaar duurt. Deskundigen van SGS Search en onder meer installatieadviseurs zijn momenteel bezig om het bestek te schrijven. In september starten de sloopwerkzaamheden. 'Uiteindelijk staan er in het Leidse Bio Science Park onderzoeksfaciliteiten die op wereldniveau op erkenning mogen rekenen. In de periode na oplevering tot ingebruikname wordt gewerkt aan een uiterst complexe verhuizing. Het eerste deel van de nieuwbouw wordt na de zomer, met de start van het nieuwe academisch jaar, in gebruik genomen door studenten en wetenschappers', aldus Menijn.