Potentiële spoedeisende locaties

Bodemverontreiniging binnen de gemeente Bunschoten vindt al sinds mensenheugenis bedrijvigheid plaats. Dit waren vaak kleine bedrijven zoals visbedrijven, drukkerijen en garages. Bij deze bedrijvigheid werd gebruik gemaakt van stoffen, die mogelijk tot bodemverontreiniging hebben geleid. Van de meeste stoffen weten we nu dat ze schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid en het milieu.

Potentiële spoedeisende locaties

Risico's in kaart brengen

Om duidelijkheid te krijgen over de risico's voor de volksgezondheid en het milieu, voert de gemeente Bunschoten bodemonderzoek uit, op die plaatsen waar dergelijke bedrijven hebben gestaan. Deze bodemonderzoeken maken deel uit van een grote landelijke inventarisatie.

Het bodemonderzoek bestaat uit twee delen, namelijk een historisch onderzoek en een kwaliteitsonderzoek aan het grond en grondwater. SGS Search Ingenieursbureau B.V. voert deze onderzoeken uit.