Woon-Winkel Fonds realiseert herfinanciering van €48,2 miljoen

De beheerder van Woon-Winkel Fonds, Beethoven Beheer B.V. heeft een herfinanciering van de gehele portefeuille gerealiseerd. Er is met Morgan Stanley een financiering overeengekomen voor Woon-Winkel Fonds van € 48,2 miljoen.

De portefeuille van Woon-Winkel Fonds bestaat 70% uit commercieel onroerend goed, de overige 30% bestaat uit woningen. SGS Search leverde ondersteuning op technisch gebied en heeft in één week tijd een 40-tal winkel- en woninginspecties uitgevoerd van Sluiskil tot Groningen en van Venlo tot Haarlem. Hierbij is het (achterstallig) onderhoud en risico’s in kaart gebracht met als doel herfinanciering en actualisatie van het onderhoud. Daarnaast heeft SGS Search een bijdrage geleverd aan het historisch bodemonderzoek en is er een quickscan asbestinventarisatie uitgevoerd.


UniforeDMC en Morgan Stanley hebben een overeenkomst gesloten om commerciële vastgoedfinancieringen te verstrekken aan de Nederlandse vastgoedmarkt, waardoor leningnemers in heel Nederland toegang krijgen tot flexibele leningstructuren en daarbij behorende LTV niveaus. In het kader van deze overeenkomst hebben UniforeDMC en Woon-Winkel Fonds de mogelijkheden verkend voor herfinanciering hetgeen geleid heeft tot een herfinancieringstransactie tussen Morgan Stanley en Woon-Winkel Fonds.

Woon-Winkel Fonds werd juridisch bijgestaan door Eversheds Sutherland.

Foto: designed door Katemangostar - Freepik.com
Bron: vastgoedjournaal.nl