Vendor Due Diligence voor 141 vastgoedcomplexen

Vestia en de Duitse woninginvesteerder PATRIZIA sloten een koopovereenkomst voor een portefeuille van circa 5.500 woningen. De waarde van de transactie bedraagt EUR 577 miljoen. Het betreft de grootste woningportefeuille die ooit in Nederland verkocht werd.

Vestia

Belangrijke bijdrage aan duurzaam financieel herstel

De grote woningportefeuille werd te koop gezet en betrof oorspronkelijk circa 6.500 woningen. Gedurende het proces heeft Vestia besloten een specifiek deel, het zorgvastgoed, niet te betrekken in de transactie. De verkoop levert een belangrijke bijdrage aan het duurzaam financieel herstel van Vestia en sluit aan op de strategische herpositionering van de corporatie om zich te richten op haar kerngebied, de regio's Haaglanden en Rijnmond. "Wij zijn erg tevreden over deze verkoop. Het is een uitstekend bod dat een grote bijdrage levert aan ons duurzaam financieel herstel" aldus Arjan Schakenbos, voorzitter Raad van Bestuur van Vestia.

Vendor Due Diligence

Aan de verkoop ging een uitgebreid Vendor Due Diligence traject vooraf, waarbij SGS Search Ingenieursbureau binnen de zeer korte periode van 6 weken in totaal 141 vastgoedcomplexen onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van asbestverdachte toepassingen, bodemverontreinigingen en kwaaitaalvloeren. Met de resultaten van de onderzoeken kregen verkoper én potentiële kopers inzicht in de mogelijke risico's van het vastgoed en de financiële consequenties daarvan.

Vestia

Vestia verhuurt, verkoopt en beheert woningen in heel Nederland. Vestia werkt aan duurzaam financieel herstel en brengt derhalve haar aantal verhuureenheden terug van ruim 96.000 naar circa 65.000. 

Wilt u meer weten over de dienstverlening van SGS Search Ingenieursbureau op het gebied van due diligence trajecten? Neem contact op met één van onze collega's via telefoonnummer 020-5061616, per e-mail.