Succesvolle pilot bewijst nut APK-W

SGS Search heeft onlangs voor een woningcorporatie in het zuiden van het land een groot aantal Algemene Periodieke Keuringen voor woningen (APK-W) uitgevoerd. Het betrof een steekproef van 150 woningen verdeeld over 36 complexen. In 120 woningen werden gebreken geconstateerd.

Tegenwoordig is de eigenaar/verhuurder verantwoordelijk voor de veiligheid in de woning, en dus ook voor de technische installaties. Die worden vaak niet meer periodiek onderhouden en kunnen daardoor gebreken vertonen. De APK-W is een grondige inspectie van alle technische installaties en apparatuur. Als daaruit blijkt dat er geen gebreken zijn, kan de woning zorgeloos en zonder risico worden bewoond.  

Veiligheid in de woning

Diana Smolders, projectmanager bij SGS Search: ‘Voornaamste aanleiding voor deze APK-W pilot was toetsen hoe het gesteld is met de veiligheid in de woningen die de corporatie momenteel in bezit heeft. Vervolgens is het aan de woningcorporatie om te bepalen of en op welke termijn actie wordt ondernomen.’  

Hoe werkt zo’n APK-W?

‘Meerdere inspecteurs, allen opgeleid om NTA 8025-inspecties uit te voeren, inspecteren de woningen’, legt Smolders uit. ‘Via speciale inspectiesoftware brengen we helder en overzichtelijk de situatie per woning in kaart. Bij ernstige mankementen wordt direct actie ondernomen: na een melding naar de woningcorporatie wordt meteen een installateur of elektricien ingeschakeld om de reparatie te laten uitvoeren. Tijdens de pilot gaven we één keer per week een terugkoppeling aan de opdrachtgever over het algemene verloop van het project.’

Resultaat?

Van de 150 woningen in de pilot waren er maar 30 woningen zonder bijzonderheden. Zes keer was er sprake van urgentie: drie keer constateerden de inspecteurs een gaslek en drie keer bleek de circuitimpedantie in de woning te hoog. Andere geconstateerde gebreken waren bijvoorbeeld:

  • verouderde aardlekschakelaars en gaskraanknoppen
  • beschadigde lichtschakelaars en wandcontactdozen
  • gekoppelde verlengkabels
  • onveilige rookgasafvoer en gas- en waterleidingen die vereffend moesten worden

Wist u dat… medio 2018 de NTA 8025 overgaat in een NEN-norm?

Gerelateerde referenties