Succesvolle energie-audit biedt Telindus kansen op substantiële besparing

SGS Search heeft onlangs voor Telindus een energie-audit uitgevoerd. Hiermee is het totale huidige energieverbruik van de onderneming in kaart gebracht. Daarnaast is de mogelijke energiebesparing inzichtelijk gemaakt. Een goede en kansrijke stap voor Telindus in het realiseren van een substantiële energiereductie.Telindus is een onafhankelijke specialist en leverancier op het gebied van ICT. Het van oorsprong Belgische bedrijf liet de audit uitvoeren op het Nederlandse hoofdkantoor in Utrecht. SGS Search heeft na uitgebreid veldwerk geïnventariseerd wat de belasting is op het totale energieverbruik van Telindus. Én waar deze grotendeels uit bestaat: verlichting, gasverbruik, koelinstallaties, mobiliteit en bovenal uit IT-processen.

Helder en gedetailleerd overzicht

De inspectie heeft geleid tot een helder en gedetailleerd overzicht van het huidige energieverbruik op het hoofdkantoor en het aangrenzende magazijn. Plus een concrete lijst met besparingen die Telindus kan realiseren aan energie-, elektriciteit- en gasverbruik. Cor Jansen, Manager Quality Safety Health Environment bij Telindus: ‘Het energie-auditrapport heeft een hele positieve bijdrage geleverd aan het behalen van ons ISO 14001 certificaat.’

Motiveren

Sinds 5 december 2015 zijn grote ondernemingen in Nederland verplicht om een energie-audit uit te voeren. Deze verplichting volgt uit de Europese Energie Efficiency Richtlijn (EER) die de Europese Commissie in 2012 vaststelde. De Europese Commissie wil bedrijven en instellingen met de Energy Efficiency Directive (EED) motiveren om (meer) maatregelen te treffen om energie te besparen. De audit moet minstens elke vier jaar worden herhaald. 

Wilt u meer weten over de energie-audit? Lees er hier meer over of download de whitepaper Energie-audit voor meer informatie over het wettelijke kader bij de energie-audit.