SGS Search internationaal actief op het gebied van TDD

SGS Search Ingenieursbureau heeft voor Nederlandse opdrachtgevers meer dan 500 Technische Due Diligenceonderzoeken (TDD’s) uitgevoerd in buurland Duitsland

's Lands wijs...

Steeds meer Nederlandse vastgoedontwikkelaars en beleggers hebben hun werkveld uitgebreid tot buiten onze eigen landsgrenzen. Aankopen in het buitenland brengen echter risico's met zich mee die soms moeilijk zijn in te schatten. Ze kunnen daarvoor een lokaal ingenieursbureau inschakelen, maar vooral in Duitsland geldt een andere methode van onderzoeken die niet echt gericht is op het snel verkrijgen van informatie over concrete aankooprisico's. Voor Nederlandse ondernemers die dit niet gewend zijn, is het daarom lastig en vaak ingewikkeld om de risico's goed in kaart te brengen. Grensoverschrijdend Gezien de positieve ervaringen met door SGS Search uitgevoerde TDD's heeft een groot aantal Nederlandse ontwikkelaars en beleggers SGS Search opdracht gegeven 'grensoverschrijdend' te werk te gaan. Een tweede reden om SGS Search voor het in kaart brengen van eventuele aankooprisico's in de arm te nemen, is dat in Duitsland zelf moeilijk bureaus te vinden zijn die even snel en adequaat alle relevante informatie kunnen aanleveren in een overzichtelijke en complete rapportage. Bovendien kent SGS Search de Duitse wetgeving en richtlijnen met betrekking tot vastgoed net zo goed als de collega-bureaus in Duitsland en is daarom uitstekend in staat ook aan- en verkoopinspecties over Duits vastgoed samen te stellen. In dat kader heeft SGS Search teams samengesteld om opdrachtgevers ook in Duitsland van dienst te kunnen zijn.

SGS Search internationaal actief op het gebied van TDD 

Concurrerend

Qua kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van leveren kan SGS Search zich meten met Duitse ingenieursbureaus en scherp concurreren op prijs. Dat blijkt wel uit het feit dat SGS Search meer dan 500 TDD's in Duitsland heeft uitgevoerd. Meerdere teams van inspecteurs en projectleiders doorkruisen het hele land en rapporteren binnen de afgesproken termijn over hun bevindingen in de door de opdrachtgever gewenste taal. Taal vormt namelijk geen barrière voor onze dienstverlening. De rapporten omvatten de resultaten van bodem- en asbestonderzoeken en geven een compleet en betrouwbaar beeld van de bouwkundige en installatietechnische staat van het geïnspecteerde vastgoed.

Tot en met een EPA

Inmiddels heeft SGS Search ook energieprestatieonderzoeken en -adviezen aan de rapportages toegevoegd. In Nederland behoorde dat al veel langer tot de basisonderzoeken die ons ingenieursbureau in het kader van een TDD uitvoert. Binnenkort behoort dat ook tot het standaardpakket dat SGS Search haar opdrachtgevers voor TDD’s in Duitsland kan aanbieden.