Rotterdam, TDD Villa Trompenburg

‘Als Bouwfonds Real Estate Investment Management (Bouwfonds RE IM) een aankoop doet voor Triodos Vastgoedfonds schakelen wij SGS Search Ingenieursbureau in voor de diverse onderzoeken en inspecties. Mede op grond van hun rapportage besluiten wij al dan niet tot aankoop. Dit bevalt ons uitstekend’, stelt Marcel Mulder, acquisiteur van Bouwfonds RE IM.

Zo’n zes jaar geleden richtte de Triodos Bank Triodos Vastgoedfonds op en ging een samenwerkingsverband aan met Bouwfonds REIM. Mulder: ‘Binnen de samenwerking is Triodos verantwoordelijk voor het fund-management en wij voor de aan- en verkoop van vastgoed en het beheer van de vastgoedportefeuille.’ 

Goed beslagen ten ijs

Bouwfonds REIM en Triodos Vastgoedfonds gaan niet over één nacht ijs: voordat tot aankoop van vastgoed wordt besloten, moeten er tal van onderzoeken plaatsvinden. Onderdeel van deze due diligence is een technische inspectie om de bouwkundige staat van een pand vast te stellen, asbestonderzoek, bodemonderzoek en onderzoek volgens het 4 P-model: de Triodos-toets voor duurzaam vastgoed. 'De vier P's staan voor People, Planet, Project en Profit. Het model omvat tal van punten om te kunnen bepalen hoe hoog de duurzaamheidswaarde van een pand is. We willen deze onderzoeken laten uitvoeren door een partner die duurzaam goed onderbouwd is. Daarom lieten we SGS Search voor de aankoop van Villa Trompenburg in Rotterdam een meerjaren onderhoudsbegroting opstellen en onderzoek doen naar de energieprestatie om een energielabel vast te stellen.'

Rotterdam, TDD Villa Trompenburg

Verhelderend

De vraag rijst uiteraard waarom Bouwfonds REIM SGS Search inschakelt voor alle onderzoeken. 'Dit deden we al eerder voor onze aankoopinspecties en daar waren we erg tevreden over. De onderzoeksdocumenten zien er zeer verzorgd uit en de resultaten zijn goed onderbouwd. Ook staan er veel foto's in de rapportages, waarbij uitgebreid vermeld staat op welke punten we moeten letten of waar een gebouw gebreken vertoont. Dat werkt verhelderend. Verder wordt uitgelegd of gebouwgebonden installaties goed functioneren en wat de staat van onderhoud is. Bovendien vinden we het een meerwaarde dat onze gebouwen en gebouwgebonden installaties onderzocht worden op duuzaamheidskenmerken. Het fijne is verder dat we altijd te maken hebben met een vast contactpersoon die ons bedrijf goed kent. Hierdoor kunnen we snel en effectief schakelen.'

Plussen en minnen

Bij inspectie van Villa Trompenburg bleek dat het gebouw goed scoorde op twee van de vier P's. 'Het gebouw is een monument, gebouwd in 1820, en heel prettig om in te werken. Het heeft al meerdere functies gehad en scoort daardoor goed op de P van People en Project. Op de P van Planet was de score beduidend lager, want de CV-installatie en andere installaties in het gebouw zijn verouderd en voor verbetering vatbaar en het pand is nog niet goed geïsoleerd. Het pand heeft een G-label, wat normaal is voor een Rijksmonument, maar onze ambities liggen hoger. De energieprestatie gaan we de komende jaren verbeteren. We streven naar een groen label en dat is A, B of C. We hebben met de voormalige eigenaar van het pand, die inmiddels onze huurder is geworden, afgesproken dat we gaan investeren in een energiezuinige CV-installatie en energiebesparende maatregelen. De investering daarin is binnen afzienbare tijd terugverdiend door een veel lagere energierekening. Daarmee is ook de P van Profit opgewaardeerd.'

In één dag rond

Bouwfonds REIM ondervindt veel voordeel van de integrale aanpak. Mulder: 'Als je meerdere partijen inschakelt voor de diverse onderzoeken leidt dat vaak tot veel overlast, omdat ze op verschillende dagen komen. Nu heeft de huurder slechts één dag de experts van SGS Search over de vloer gehad en daarmee waren alle onderzoeken in één keer afgerond.'