R'estate energieverbruik minimaliseren tegen redelijke kosten

Organisaties moeten in de komende jaren veel stappen zetten om te blijven voldoen aan de energie-eisen uit de Wet Milieubeheer. Stap één is voldoen aan de informatieplicht. Bedrijven en instellingen die op jaarbasis meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken, moeten de energiebesparende maatregelen in hun gebouwen rapporteren. Daarna moeten ze alle maatregelen treffen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar.

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

Als eigenaar van veel kantoor- en bedrijfspanden moet ook R’Estate voldoen aan de informatieplicht. Door de omvang van hun portefeuille was dit voor de Nijmeegse vastgoedontwikkelaar binnen de gestelde termijn niet eenvoudig. ‘SGS Search heeft ons hiermee geholpen’, aldus Bob Rutgers van R’Estate. ‘Het is snel en vakkundig opgepakt.’

Investering en (milieu)winst

‘Wij hebben de gebouwen van R’Estate gescand op basis van de “Erkende Maatregelenlijst”. Op deze lijst staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar’, legt Arjan Bertelink, manager energie bij SGS Search uit.

Grote maatregelen bleken niet nodig. Rutgers: ‘Onze vastgoedportefeuille is
up-to-date. SGS Search gaf ons advies over extra besparingsmogelijkheden,
zoals energiezuinige verlichting, aanwezigheidssensoren of duurzame verwarming en koeling. Verschillende opties zijn met elkaar vergeleken: wat is de investering en wat levert het op termijn op.’

SGS Search gaf ons advies over extra besparingsmogelijkheden, zoals energiezuinige verlichting, aanwezigheidssensoren of duurzame verwarming en koeling.

Koploper in duurzaamheid

R’Estate is één van de duurzame koplopers in de branche. ’Al onze gebouwen hebben al zeker 10 jaar een energielabel A, B of C. We monitoren het energieverbruik continu en zoeken naar de oorzaak als het verbruik van een pand stijgt. Is dat structureel, dan kijken we met een partij als SGS Search hoe we het energieverbruik kunnen minimaliseren, tegen redelijke kosten. Vervolgens plannen we onze investeringen optimaal in met een meerjarenonderhoudsplan.’

‘Op dit moment ontwikkelen we een nieuw gebouw van 10.000 m2 aan de Wijchenseweg in Nijmegen’, zegt Rutgers over de toekomstplannen van R’Estate. ‘SGS Search adviseert ons in dit project: een gebouw zonder gasaansluiting maar uiteraard mét een energielabel A. Zo zetten we weer een stap in onze duurzame vastgoedportefeuille.’

Dit artikel is afkomstig uit de brochure de vier levensfases van uw gebouw.