Meer dan even ‘op de winkel passen’

Juist in een uitdagende vastgoedmarkt nieuwe kansen zien. Wie met OVG real estate spreekt, voelt aan alles dat het lef om anders te kijken bijna vanzelfsprekend is. Boudewijn Ruitenburg (Director Special Situations) en Vincent Steijn (Asset Manager) van OVG geven een eigen, frisse blik op vastgoedmanagement.

Traditioneel is projectontwikkeling de belangrijkste business voor OVG. Met een focus op nieuwe ondernemingskansen richt OVG zich nu ook op de aankoop en het verduurzamen van bestaand kantoorvastgoed op toplocaties. Niet het gebouw staat centraal, maar de huurder. ‘Als ontwikkelaar moeten we ons onderscheiden door service te bieden en klantgericht te zijn. De huurder moet zich op zijn gemak voelen in het kantoorpand. Voor onze samenwerkingspartners betekent dit dat huurders 100% op hen moeten kunnen vertrouwen. Daar willen wij dan weer 100% op kunnen rekenen.’ 

Van risico’s naar kansen

OVG kocht een portefeuille van 8 bestaande kantoorpanden aan. Voor het technische due diligence onderzoek is een horizon van 15 jaar als uitgangspunt genomen. Ruitenburg legt uit dat prijs, betrouwbaarheid, integriteit, ervaring en snelheid uiteraard belangrijke randvoorwaarden zijn: ‘We zochten hier de samenwerking met een partij die voldoet aan die specifieke factoren. Uiteindelijk voerde SGS Search de technische inspecties uit. Doorslaggevend was hier dat zij meer boden dan gevraagd. Niet alleen een integrale inspectie van de risico’s, maar ook zicht op de (verbeter)- kansen van het vastgoed met een voor ons belangrijke duurzame invalshoek.’

Geen zesjescultuur

Het kantoorvastgoed is gekocht met de intentie het te houden en waarde toe te voegen. Om het technische en financiële beheer van de aangekochte panden in te richten, schreef OVG een tender uit. Vincent Steijn: ‘Uiteindelijk hebben we het technisch beheer bij SGS Search ondergebracht; zij zijn als inspectiebureau dedicated op de techniek.’ Boudewijn Ruitenburg voegt toe: ‘Het beheer van vastgoed wordt in Nederland al een groot aantal jaren gemiddeld beoordeeld met een 5,6 op een schaal van 10. Wij zijn niet bereid die ‘standaard’ te accepteren en stellen ons liever de vraag hoe we naar een 10 gaan.’

Daadwerkelijk verbeteren

‘Het beheren van vastgoed gaat wat ons betreft echt verder dan even “op de winkel passen”. Het gaat om pro-actief aan de slag gaan. Niet het vastgoed in stand houden, maar verbeteren en verduurzamen.’ Steijn geeft een voorbeeld: ‘Heeft een huurder een klacht of een wens, dan kunnen we adequaat handelen. Dit omdat we, mede met de expertise van SGS Search, veel kennis in huis hebben en hierdoor niet afhankelijk zijn van externe adviseurs of serviceproviders. Goed voor de snelheid en de kwaliteit en het bespaart uiteindelijk nog geld ook.’