Integrale inspecties: Een andere bril opzetten

Het onderbrengen van verschillende inspecties bij één partij blijkt voor veel eigenaren van vastgoed een grote meerwaarde. Ook woningcorporaties ontdekken de voordelen van deze nieuwe, integrale dienstverlening van SGS Search.

Hans de Jong, manager van de afdeling Asbestonderzoek en –advies bij SGS Search Ingenieursbureau, richt zich ook op de woningcorporaties. Hij vertelt over een nieuwe dienst waarbij bestaand onderzoek van de bouwkundige staat, gecombineerd met een asbestinventarisatie, onderzoek naar branddoorslag, onderzoek naar het binnenklimaat, een quickscan legionella en een energieprestatieadvies, uiteindelijk één compleet beeld geeft. De Jong verwacht er veel van: ‘In de kantorenmarkt hebben we al ervaring opgedaan met dit totaalpakket van inventarisaties. Een eerste pilot met deze nieuwe dienstverlening voor woningcorporatie de Alliantie is goed verlopen. Het werkt sterk kostenbesparend vanwege de overlap tussen de verschillende onderzoeken. Zo kun je een asbestinventarisatie prima combineren met onderzoek naar branddoorslag. Asbest is vaak te vinden op plaatsen waar brandgevaar kan ontstaan. Is er asbest aanwezig, dan weet je zeker dat het met brandveiligheid goed zit. Zit het er niet dan kun je gemakkelijk zien wat er nog ontbreekt. Het is in wezen hetzelfde onderzoek, je zet alleen even een andere bril op.’

Informatie met één druk op de knop

Het resultaat is dat op één A4’tje alle aspecten van het vastgoed in kaart kunnen worden gebracht. De Jong: ‘Voor asbest hebben we een dashboard ontwikkeld waarmee woningbouwcorporaties gemakkelijk toegang hebben tot alle data. Dat biedt grote voordelen. Zo hebben we de afgelopen jaren voor Haagwonen honderden onderzoeken gedaan. Ze wilden op een gegeven moment weten hoeveel asbesthoudende golfplaten er nog in het totale woningbestand aanwezig waren. Om daar antwoord op te kunnen geven hebben ze honderden rapporten moeten doorspitten. Wanneer we nu die data digitaal aanbieden, met ons nieuwe Asbest Dashboard, kan die informatie met één druk op de knop naar boven worden gehaald.’

Beheer voor de toekomst

Een logische vervolgstap is het ontzorgen van eigenaren van gebouwen met integraal technisch beheer. Marcel Smulders, bij SGS Search teamleider afdeling Bouwadvies: ‘Dat past in een markt waarin de huurder meer centraal staat en de eigenaar zich meer dienstverlenend naar de huurder wil opstellen. Het uitbesteden van technisch onderhoud sluit daar goed op aan.’ SGS Search streeft naar een langjarige verbintenis met een gebouw. Smulders: ‘Niet zozeer met koper of de verkoper, opdrachtgever of de huurder, maar met het gebouw op zich. Met de door ons verzamelde feitenkennis kunnen we toegevoegde waarde leveren. Dat is een dienst die nu in de kantorensector vorm begint te krijgen. Voor ons is het interessant omdat we daarmee op strategische momenten verduurzamingsvoorstellen kunnen doen. We kijken aanzienlijk verder dan kortcyclisch. Om een gebouw in optimale conditie te krijgen, te houden en te verduurzamen, moet je je er voor lange tijd aan verbinden.’