High Tech Campus: Gebied met potentie

De High Tech Campus in Eindhoven, ‘de slimste vierkante kilometer van Europa’, ligt ingesloten tussen de A2 en de Dommel en maakt deel uit van Eindhoven Brainport. Het Amerikaanse tijdschrift Fortune noemde het gebied ‘een van de zeven beste plekken ter wereld om een innovatief bedrijf te starten’.

Het voormalige ‘NatLab’, Philips Natuurkundig Laboratorium, is met het technologiecentrum High Tech Campus Eindhoven een broedplaats voor nieuwe technologieën. Ruim 10.000 onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers, van meer dan 125 bedrijven en instituten, werken er aan producten en diensten van morgen op het gebied van Health, Energy en Smart Environments. Open Innovatie is hun credo. De bedrijven op de campus delen kennis, kunde en faciliteiten om sneller te kunnen innoveren en zo een bijdrage te leveren aan een meer duurzame wereld.

Geen doorsnee bedrijventerrein

Toen Chalet Group de campus voor 425 miljoen kocht van Philips, begeleidde Jan Willem Neggers van Chalet Group die aankoop. ‘Door de diversiteit aan gebouwen is High Tech Campus Eindhoven bepaald geen doorsnee bedrijventerrein. Daarom heb ik SGS Search gevraagd om de due diligence te doen en alle vastgoedtechnische aspecten voor ons in kaart te brengen’, aldus Neggers, die milieu, bodem, maar bijvoorbeeld ook bouwkundige staat en installaties liet inspecteren. Dat leverde een compleet beeld op. ‘Daarmee hadden we om te beginnen een basis om een groot aantal punten aan te wijzen die niet in orde waren. Die zijn bij de onderhandelingen over de aankoop meegenomen en in goed overleg met de verkoper opgelost.‘ Neggers onderstreept het belang van een gedegen rapport. ‘Het ging om een aankoop ter waarde van vele miljoenen en het is heel belangrijk om een zo precies mogelijke inschatting te maken van de verwachte onderhoudskosten voor de korte en langere termijn. Dat is voor een belegger, die toch in rendement denkt, cruciaal.’ Met alle verzamelde gegevens presenteerde SGS Search een meerjarenonderhoudsplan. Dat was een separaat traject. Jan Willem Neggers: ‘Wij willen graag voorop lopen in het groen zijn. Isolatie en energie zijn zaken waarmee we onze efficiency kunnen verbeteren en daar hebben we gezamenlijk naar gekeken. Het past in het innovatieve karakter van wat er op High Tech Campus Eindhoven wordt uitgedacht en het levert grote voordelen op, economisch én qua leefbaarheid.’