Gemeente Apeldoorn Quick Scan

Gemeente Apeldoorn bouwt op een slimme manier aan een nieuwe toekomst van leegstaande panden. SGS Search onderzoekt en adviseert. Zo onderwerpen we het voormalige gebouw van Centraal Beheer aan een transformatiescan.

Project: Quick Scan
Locatie: Gemeente Apeldoorn
Omvang: 1 kantoorcomplex
Organisatie/instelling: Gemeente Apeldoorn

Vergelijkbaar met andere grote steden en regio's in Nederland kampt ook de gemeente Apeldoorn met een toenemende en structurele leegstand van gebouwen en het onontwikkeld blijven van binnenstedelijke terreinen. De gemeente Apeldoorn wenst te komen tot een duurzame oplossing van dit probleem.
Gemeente Apeldoorn Quick Scan

In het kader van het ontwikkelen van een uitgewerkte visie omtrent de genoemde problematiek dient bezien te worden op welke wijze gebouwen kunnen worden gebruikt. Dat 'gebruik' kan bestaan uit een tijdelijke huisvesting, maar in een meest extreme vorm ook uit het dienen als bron van grondstoffen voor andere ontwikkelingen in de stad. Uiteraard zijn tal van andere 'tussentijdse' oplossingen denkbaar. Uitgangspunt is dat de oplossingen moeten leiden tot een duurzaam perspectief op een nieuw te vormen vitaliteit van deze gebouwen en hun omgeving.

Het eerste spoor bestaat uit een Quick Scan van het voormalige Centraal Beheer complex.

Indien u meer informatie wilt ontvangen over onze dienst Bouwbegeleiding kunt u contact opnemen met ons:
Telefoon: 088 214 66 00
Email: info@vastgoed-search.nl