EDGE Technologies: Transitiemanagement tussen bouw en ingebruikname

EDGE Technologies (her)ontwikkelt een nieuwe generatie innovatieve, gezonde en duurzame gebouwen. ‘SGS Search heeft ons geholpen met transitiemanagement rond de oplevering van kantoorgebouw EDGE Olympic in Amsterdam’, aldus Development Manager Edwin Grimijzer. ‘Alle restpunten maar ook aanvullende wensen van gebruikers hebben zij gecoördineerd en afgestemd met de aannemers.’

Complexe transitieperiode

‘In de overgangsperiode tussen de herontwikkeling en de ingebruikname waren veel huurders al ingetrokken, maar er moesten ook nog de nodige technische punten, aanvullingen en wensen van de operator en gebruikers worden geïmplementeerd, gaat Grimijzer verder. ‘In dit geval was deze fase vrij complex. Een belangrijke gebruiker van het gebouw, met veel specifieke wensen die laat in het proces duidelijk waren, maakten dat de transitieperiode wat langer doorliep dan gebruikelijk.’

Elkaars taal spreken

‘We hebben EDGE Technologies een aantal maanden geholpen’, verklaart Ben Temming, adviseur bij SGS Search. ‘In de fase tussen oplevering en exploitatie hebben we de huurders, facilitaire diensten en aannemers met elkaar in verbinding gebracht, zodat zij elkaars “taal” gingen spreken.’

Één ervaren aanspreekpunt

‘Het is vrij gebruikelijk dat we transitiemanagement inzetten bij projecten die wat naweeën van de bouw kennen’, gaat Grimijzer verder. ‘Voor de ingebruikname worden dan de laatste praktische zaken afgerond. Daarnaast hebben alle partijen in die periode de gelegenheid om elkaar te vinden. In deze fase hebben huurders en aannemers één ervaren aanspreekpunt nodig, totdat het gebouw volledig operationeel is en alles naar tevredenheid is afgerond.’

Constant duidelijkheid

‘In zo’n overgangsperiode schakelen we vaak een externe partij in die alles binnen een aantal maanden professioneel oplost. Het is belangrijk dat een transitiemanager constant duidelijkheid schept en onze huurders en ons steeds ontzorgt. Dat heeft SGS Search perfect voor ons ingevuld.’

Dit artikel is afkomstig uit de brochure de vier levensfases van uw gebouw.

Gerelateerde diensten

Transitiemanagement en -beheer

Voor een optimaal rendement in uw vastgoedexploitatie is een veilig, duurzaam en aantrekkelijk gebouw dat…

Lees meer