Wereldhave kijkt in pilot verder dan energielabels

Vastgoedbelegger Wereldhave onderzoekt hoe zij de winkelcentra in haar portefeuille het beste kan verduurzamen. Dat de huurders daarin een cruciale rol spelen, staat voor Wereldhave vast. Petra Rovers, Sustainability Development Manager bij Wereldhave, vertelt hoe de belegger het voortouw neemt en tegelijk het contact met de huurder hiervoor opzoekt. Eerste ronde: energielabels en een GPR-meting voor winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp.

De case: Verduurzaming winkelcentrum Winkelhof

Onderzoek: Energielabel en GPR Gebouw

Meting van: 70 winkelunits, centrale gedeelte

Resultaat: Officiële energielabels (duolabel) voor alle winkelunits met maatwerkadvies, inzicht in het energielabel voor het winkelcentrum en een GPR duurzaamheidslabel.

‘Het einddoel is voor Wereldhave duidelijk als het gaat om het verduurzamen van ons vastgoed. Maar er zijn meer wegen die naar Rome leiden,’ weet Petra Rovers. Op zoek naar een methode die past bij de vastgoedeigenaar én de huurders van haar panden, zet Wereldhave samen met SGS Search concrete stappen. Rovers: ‘Energiereductie is één van de speerpunten, maar  wat ons betreft niet allesomvattend.’ Reden om in een pilot bij winkelcentrum Winkelhof  direct verder te kijken dan het thema energie. Het ingenieursbureau stelde een aantal opties voor. Naast energielabels met maatwerkadvies besloot Wereldhave ook een GPR-meting te laten doen voor bredere aanpak.    

Het inzicht uit beide labels kon de eigenaar van Winkelhof gemakkelijk delen met de retailers. ‘De huurders zijn tenslotte minstens zo bepalend voor slagen van duurzaamheid. Het draait uiteindelijk om de samenwerking.’ In een presentatie liet Wereldhave haar huurders zien wat energielabels eigenlijk inhouden, wat zij hadden laten onderzoeken en welke maatregelen bijvoorbeeld interessant waren. ‘Met dit onderwerp bezig zijn, is echt nieuw voor de meesten van hen, merkten we.’ En dat vraagt om de juiste balans,’ aldus Rovers. ‘We willen graag informatie en kennis overbrengen over duurzaamheid, we zien hier wel een voortrekkersrol in. Maar het moet de gebruiker wel aanspreken.’

Het raken van die belevingswereld is een uitdaging waar meer vastgoedeigenaren mee worstelen. Petra Rovers weet het verschil in de dagelijkse realiteit treffend te verwoorden: ‘Vastgoedproducten kennen een veel langere levensduur, dan het product van de retailer. Als eigenaar van vastgoed is het logisch dat wij ver vooruitkijken. Onze huurders, de retailers, zijn vooral bezig met “Hoe draai ik vandaag mijn omzet”. En denken heel misschien eens na over het feit dat ze over 5 tot 7 jaar moeten herinrichten. Dat maakt hun toekomstvisie automatisch veel korter.’ Met die realiteit probeert een maatwerkadvies voor zowel verhuurder en huurder rekening te houden. Een vertrekpunt voor een gesprek en daarmee een eerste stap in het daadwerkelijk verduurzamen van vastgoed.