Verduurzaming winkelcentra

Project: verduurzamen van 66 winkelunits Locatie: De Symfonie (Nieuw Vennep), De Leyweg (Den Haag) Omvang: 2 winkelcentra, 66 winkelunits Organisatie/instelling: Syntrus Achmea Vastgoed Vestigingsplaats: Amsterdam

Projectomschrijving:

Syntrus Achmea heeft SGS Search Ingenieursbureau de opdracht gegeven te starten met de pilot opdracht voor het verduurzamen van het winkelportfolio, door het opnemen van winklecentrum 'De Symfonie' in Nieuw Vennep en winkelcentrum 'De Leyweg' in Den Haag. Van beide winkelcentra is besloten om voor iedere winkel een energielabel te vervaardigen en een beknopt maatwerkadvies af te geven.

Korte omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden:

Voor alle winkels zijn de energielabels vervaardigd. Hiervoor zijn alle winkels op locatie door een inspecteur van SGS Search Ingenieursbureau ingemeten en hebben interviews plaatsgevonden met de huruders. Na invoer in daarvoor bestemde software is het maatwerkadvies opgesteld. Dit maatwerkadvies geeft inzicht in de energetisch slecht presterende onderdelen van de winkel, zowel voor de bouwkundige als de installatietechnische onderdelen. SGS Search heeft maatregelenkaarten opgesteld waarmee de winkeliers inzage krijgen in de mogelijkheden om hun energieverbruik te reduceren, hoeveel dit kost en hoe lang het duurt eer deze maatregelen zijn terugverdiend.

Verzuurzaming winkelcentra 

Maar naast de energieonderzoeken op winkelniveau zijn ook de winkelcentra zelf onder de loep genomen. De winkelcentra zijn beoordeerd middels de thema's van de meest uitgebreide beoordelingsmethodiek op de Nederlandse markt, genaamd BREEAM. Deze thema's zijn onderverdeeld in management, energie, gezondheid, materiaalgebruik, transport, water, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling.

Na het succesvol afronden van deze pilotopdracht heeft SGS Search Ingenieursbureau de opdracht gekregen om voor het gehele winkelportfolia (1400 winkels) van Syntrus Achmea een energielabel te vervaardigen en een beknopt maatwerkadvies te geven.

Meer informatie; bel 088 - 214 66 00, mail of lees