Verduurzamen winkelunits van Syntrus Achmea Vastgoed

Syntrus Achmea heeft SGS Search Ingenieursbureau B.V. de opdracht gegeven te starten met de pilot opdracht voor het verduurzamen van het winkelportfolio, door het opnemen van winkelcentrum “De Symfonie” in Nieuw Vennep en winkelcentrum “De Leyweg” in Den Haag. Van beide winkelcentra is besloten om voor iedere winkel een energielabel te laten vervaardigen en een beknopt maatwerkadvies af te geven.

Energielabels en maatwerkadvies

Voor alle winkels zijn de energielabels vervaardigd. Hiervoor zijn alle winkels op locatie door een inspecteur van SGS Search Ingenieursbureau B.V. ingemeten en hebben interviews plaatsgevonden met de huurders. Na invoer in daarvoor bestemde software is het maatwerkadvies opgesteld. Dit maatwerkadvies geeft inzicht in de energetisch slecht presterende onderdelen van de winkel, zowel voor de bouwkundige als de installatietechnische onderdelen.

Energieonderzoeken

SGS Search heeft maatregelenkaarten opgesteld waarmee de winkeliers inzage krijgen in de mogelijkheden om hun energieverbruik te reduceren, hoeveel dit kost en hoe lang het duurt eer deze maatregelen zijn terugverdiend. Maar naast de energieonderzoeken op winkelniveau zijn ook de winkelcentra zelf onder de loep genomen.

Beoordelingsmethodiek

De winkelcentra zijn beoordeeld middels de thema’s van de meest uitgebreide beoordelingsmethodiek op de Nederlandse markt, genaamd BREEAM. Deze thema’s zijn onderverdeeld in management, energie, gezondheid, materiaalgebruik, transport, water, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling.

Na het succesvol afronden van deze pilotopdracht heeft SGS Search Ingenieursbureau B.V. de opdracht gekregen om voor het gehele winkelportfolio (1400 winkels!) van Syntryus Achmea een energielabel te vervaardigen en een beknopt maatwerkadvies te geven.