Syntrus Achmea over het stapsgewijs verduurzamen van haar portefeuille

In een jaar tijd de energieprestatie van ruim 1.300 winkelunits laten onderzoeken? Een uitdaging die één van Nederlands grootste vastgoedbeleggers, Syntrus Achmea Real Estate & Finance, aanging. Het doel: in relatief korte tijd inzicht krijgen in de duurzaamheid van de complete winkelvastgoedportefeuille. Tijdens de samenwerking met SGS Search Ingenieursbureau ontstond het idee om het niet bij het inzicht voor de belegger alleen te laten. Zo behaalden Syntrus Achmea én haar huurders meer winst uit een vrij eenvoudige energiemeting.

De case: Energielabeling alle winkelunits in de portefeuille van Syntrus Achmea

Onderzoek: Duolabel (energielabel met maatwerkadvies voor eigenaar en huurder)

Meting van: Ruim 1.300 winkelunits

Resultaat: Officiële energielabels (duolabel) voor alle winkelunits met maatwerkadvies

‘Laten we eenvoudig beginnen: dat was onze insteek,’ verklaart Bart van Dongen, technisch manager Winkelbeleggingen, de inzet van de energielabels. De vastgoedbelegger concentreert zich in het verduurzamen van vastgoed op bestaande bouw. Daar ligt de grootste kans in terugbrengen van energiegebruik, weet de technisch manager te vertellen. Daarbij hanteren zij een praktische insteek, aldus Van Dongen. ‘Onze visie is duurzaam, maar hoe we dat doen wordt wel van buitenaf beïnvloed. Het is afhankelijk van de thema’s die relevant zijn. Daarom moet je de aanpak steeds aanscherpen.’

Ook haalbaarheid  speelde zeker een rol in de keuze met energielabels te starten. ‘Met zoveel locaties in onze portefeuille realiseren we morgen nog geen GPR-label, laat staan BREEAM,’ legt Van Dongen uit. Wat wel kon? Binnen een jaar de energielabels voor elkaar krijgen. Dat geeft een goede indicatie van hoe het winkelvastgoed ervoor staat op het gebied van duurzaamheid. ‘Het energielabel vormt voor ons de hoeksteen van labels en certificeringen. Vanuit die positie is opschalen naar een breder duurzaamheidslabel als GPR goed mogelijk. Daarnaast geeft het vastgoedbeheerders alvast de kans om aan duurzaamheid te wennen en hun dossier op orde te krijgen.’

Door intensief samen te werken ontstond gaandeweg een nieuwe vorm van het energielabel: het duolabel. Een aanvulling op het officiële energielabel met een afzonderlijk advies voor huurder en verhuurder. Als het om het verduurzamen van gebouwen gaat, zijn beide partijen tenslotte betrokken. Bij winkelvastgoed is de gebouweigenaar verantwoordelijk voor het casco gebouw; de verhuurder voor de totale inrichting. Syntrus Achmea vond samen met SGS Search naar een goede manier om de huurders hierin te helpen.

‘De energielabels bieden concrete adviezen om te verduurzamen. Het duolabel vormt een goede basis voor het gesprek met onze huurders: samen met hen kunnen we goede stappen zetten in het verduurzamen van ons vastgoed,’ illustreert Van Dongen de waarde. ‘Een duolabel bleek een sterk middel om samen met de huurder tot de gewenste energiezuinige winkel te komen.’

Welke uitdagingen Bart van Dongen nog voor de toekomst ziet? Naast het betrekken van de huurders, ziet hij duidelijk kansen in het betrekken van de afbouwers van een winkelruimte. Zij maken uiteindelijk de inrichting van een winkelunit. ‘Als we het specifiek hebben over retail, dan is deze zogenaamde inhuizing erg belangrijk. Daar nog een grote stap in gemaakt worden.’ En zo blijkt ‘eenvoudig beginnen’ de start van iets groters: duurzaam vastgoed op verschillende thema’s en in samenwerking met alle betrokkenen.