Syntrus Achmea: Geen duurzaamheidsshow

Met een portefeuille ter waarde van 2,5 miljard euro is Syntrus Achmea Real Estate & Finance een van de grootste winkelbeleggers in Nederland. Duurzaamheid is een serieuze zaak voor de organisatie. SGS Search levert de bouwstenen waarmee die enorme portefeuille stap voor stap wordt verduurzaamd.

Syntrus Achmea Real Estate & Finance beheert namens veertig pensioenfondsen winkelpanden en winkelcentra. René Vierkant is verantwoordelijk voor deze beleggingsportefeuille. Vierkant: ‘We zijn met advies van SGS Search gaan kijken hoe we het thema verduurzaming van ons vastgoed handen en voeten konden geven. Er was niet veel over bekend, maar SGS Search stelde een pilot voor met enkele winkelcentra en in de discussie daarover kwamen concrete stappen naar voren. De basis voor het Duolabel, waarmee zowel eigenaar als huurder inzicht krijgt in wat een duurzaam pand op korte en lange termijn oplevert, was gelegd.’ 

Beleggen en duurzaamheid in balans

Pensioenfondsen leggen de focus op rendement en gegarandeerde pensioenen voor de deelnemers, tekent Vierkant aan: ‘Als het onderaan de streep geld kost, hoef je van pensioenfondsen geen duurzaamheidsshow te verwachten waarmee ze in de krant kunnen komen. Duurzaamheid is voor een pensioenfonds geen doel op zich. Vooral bij retail is de locatie altijd nog met stip het belangrijkste. Voor een kleine retailer in de Kalverstraat is de energieprestatie toch van ondergeschikt belang, hij kijkt meer naar hoeveel klanten hij trekt. Desondanks vinden we wel dat we ook met winkelpanden moeten verduurzamen. Het Duolabel is een prima middel om de stand van zaken over duurzaamheid in beeld te brengen en daarmee stappen te zetten op weg naar een balans tussen rendement, de goede belegging en duurzaamheid.’ In de gesprekken met SGS Search kwam het denken over duurzaamheid in een stroomversnelling terecht. Vierkant: ‘Wat ik in SGS Search ook zo waardeer, en dat zit verankerd in hun bedrijfsmodel, is dat ze de via deze opdracht opgedane kennis vrij ter beschikking stellen aan de maatschappij, zodat er een versnelling in de markt optreedt, in dit geval op het gebied van verduurzaming van winkelvastgoed.’