Quickscan Hoofdkantoor Alliantie, Huizen

Aan het pand in Huizen, waar het hoofdkantoor van de Alliantie is gevestigd, is een nieuwe vleugel bijgebouwd en zijn de installaties vervangen. In het kantoor is duurzaamheid / duurzaam energiegebruik erg minimaal integraal opgenomen.

Verduurzamen

Het gebouw is in gebruik en is niet aan grootschalig onderhoud en/of renovatie toe, echter wil de Alliantie haar eigen kantoor wel verduurzamen en dan voornamelijk op energetisch vlak, zodat de uitstraling van het pand ook aansluit op het duurzaamheidsbeleid van de Alliantie waarin het thema energie een van de speerpunten is.

Quickscan

In opdracht van de Alliantie heeft SGS Search Ingenieursbureau B.V. een quickscan uitgevoerd van de mogelijkheden van decentrale elektriciteitopwekking voor het hoofdkantoor te Huizen. Voorafgaand aan de quickscan is door architectenbureau Inbo een voorlopig ontwerp van duurzame energiemaatregelen opgesteld waarin vooral vanuit een esthetisch oogpunt is gekeken naar de mogelijkheden.
Quickscan Hoofdkantoor Alliantie, Huizen

Energiemaatregelen

In het ontwerp van Inbo zijn twee mini-windmolens voor het gebouw en zonnepanelen verdeeld over drie dakvlakken voorgesteld. In de quickscan door SGS Search is er naar dezelfde energiemaatregelen gekeken maar dan vanuit een technisch oogpunt. Met het onderzoek heeft de Alliantie inzicht verkregen in de mogelijke energiemaatregelen en bijbehorende technische en financiële aspecten (kosten, opbrengsten en terugverdientijden), zodat de woningcorporatie een onderbouwde keuze kon gaan maken in de toe te passen energiemaatregelen.

Hierbij ging het vooral om weinig ingrijpende maatregelen (vanwege de goede staat van het gebouw) die passen bij de aanwezige architectonische vormgeving van het kantoor en quickwins op energetisch vlak.