Multi Vastgoed geeft duurzaamheid vaste plaats in (her)ontwikkeling

In de meest ideale situatie begint duurzaam vastgoed in de ontwerpfase. Voorwaarde is dat duurzaamheid dan integraal wordt meegenomen; of het nu om nieuwbouwplannen of herontwikkeling gaat. Projectontwikkelaar Multi Vastgoed heeft duurzaamheid sterk verweven in haar ambitie. BREEAM blijkt een interessante methodiek: niet alleen als beoordelingsinstrument, maar juist ook om richting te geven aan de concrete invulling bij projecten. SGS Search hielp mee om dit in de organisatie te verankeren. Directeur Heino Vink over de duurzame toekomst van winkelvastgoed.

 

De case: Ambitiebepaling en duurzaamheidsworkshops personeel met BREEAM-thema’s  als uitgangspunt

Organisatievraag: Advies en opleiding medewerkers Multi Vastgoed

Oplossing: SSG Search hielp de directie met het bepalen van de ambitie en trainde de medewerkers om duurzaamheid toe te passen in hun  projecten

Dat duurzaamheid onderdeel vormt van de ontwerpplannen, is voor Multi Vastgoed eigenlijk al jaren niet meer dan logisch. Waar komt die sterke focus vandaan? Directeur Heino Vink legt uit: ‘Initieel komt de focus op duurzaamheid vanuit onze eigen visie op de omgang met onze leefomgeving. We maken het beleggers mogelijk investeringen te doen in vastgoedprojecten die respectvol omgaan met de omgeving en de natuurlijke bronnen.’ Volgens de directeur haakt dit inmiddels ook aan bij de toenemende vraag vanuit de markt. ‘Duurzaam vastgoed is steeds meer de wens van onze klanten. Institutionele beleggers zien dit inmiddels als voorwaarde voor het verwerven van een project.’

Vink geeft aan dat het logisch is om breder naar duurzaamheid te kijken dan enkel naar de energieprestatie. Samen met SGS Search heeft de Nederlandse directie gekeken hoe zij dit daadwerkelijk onderdeel uit kon maken van hun ambitie. ‘In de thema’s van BREEAM komt de manier waarop wij naar duurzaamheid kijken goed tot uitdrukking. Een energieneutraal gebouw is mooi. Als je vervolgens geen aandacht besteed aan bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid van het gebouw, dan heb je geen duurzaam vastgoed gecreëerd,’ aldus Vink.  

Een volgende stap? Het opleiden van de medewerkers. Om ervoor te zorgen dat duurzaamheid geen papieren missie wordt. Onder begeleiding van een expert volgden de medewerkers in een aantal groepen een workshop. Vink: ‘We hebben onze medewerkers nog bewuster van duurzaamheid gemaakt. Hun kennisniveau is verhoogd. Hierdoor zijn ze allemaal experts geworden en kunnen de kwaliteit van Multi uitdragen in de markt.’ Zo maken de medewerkers  duurzaamheid in vastgoedprojecten concreet en toepasbaar.

Gevraagd naar de uitdagingen waar de projectontwikkelaar nog voor staat noemt Heino Vink de interactie met de gebruikers van het gebouw. ‘Gebruikers bepalen uiteindelijk hoe duurzaam vastgoed wordt. Dan heb je het over bijvoorbeeld winkelhuurders en bewoners. Als projectontwikkelaar kunnen we een project heel duurzaam vormgeven, maar zij bepalen de uiteindelijke voetprint van het gebouw.’ De directeur onderkent dat er soms wel een spanningsveld ontstaat en hanteert een pragmatische aanpak. ‘Uiteindelijk moeten de retailers in het pand hun zaak goed kunnen exploiteren. Een ondernemer moet wel kunnen ondernemen. Dat is ons uitgangspunt.’